ERP Denmark kan være din repræsentant i Danmark

Er din virksomhed ikke registreret med CVR-nummer i Danmark og sælger du produkter på det danske marked? Vi tilbyder gerne at repræsentere dig og varetage dine forpligtelser i Danmark.

Indsamlingsløsninger

Ud over at levere den lovgivningsmæssig reguleret service for vores kunder tilbyder vi individuelle kundetilpassede serviceløsninger, herunder datasikring og genbrug.

EU - serviceløsninger

Exporterer du til andre EU lande? Sælger du direkte til forbruger (privat,professionel) i andre EU lande?Vores internationale eksperter kan gennemføre en analyse af hver enkelt lands krav til godkendelse, registrering samt rapportering. Vi tilbyder en bred vifte af service ydelser lige fra analyser af juridiske krav i flere lande til at vi leverer komplette forretningsmodeller for at opfylde hvert enkelt lands krav i de lande du sælger dine varer. Vores globale løsningsmodeller skræddersys den enkelte kunde. Vores globale expert team taler 30+ sprog og kan guide dig i alle relevante spørgsmål der opstår i det enkelte land.

REACH og RoHS

Viden om lovgivning der regulerer vores habndlefrihed som virksonhed er en af hjørnestenene i Landbell Group. Landbell Group har etableret et team, der fokuserer på dette og anvender interne og externe kilder til at forme Landbells interne viden base. En viden base om global kemisk lovregulering (f.ex. REACH og RoHS) er opbygget over de sidste 10 år. Denne base inkluderer sporing og oplistning af forbudte kemiske stoffer, godkendelse og rapporterings procedurer, som er et myndighedskrav for producenter over hele verden gennem

REACH
– Omhandler kemiske stoffer i (for ex. en stol, en PC , en mobil telefon osv.)

– Kemiske stoffer produceret eller importeret ind til EU in mængder der overstiger 1 ton per år, skal regisreres i det Europæiske Kemi Agentur

– Vurdering af udvalgte registrerede stoffer

– For-godkendelse for brug af visse stoffer med høj opmærksomhed

– Begrænset tilladelse til at anvende udvalgte stoffer

– Alle stoffer, produceret, importeret som et mix eller i et produkt.

RoHS

– Forholdsregler omkring støtte omkring begrænsning sf farligt affald i elektriske og elektroniske produkter

– Grænser for indhold af visse stoffer i elektriske og elektroniske produkter CE lovgivning som har en stor indvirkning for producenter der sælger elektriske og electroniske produkter (f. ex. ROHS dokumentation)

– Forholdsregler om globale transport regler

– Regler om klasificering og mærkning udenfor EU – selvom de fleste lande bruger GHS som standard, er der forskel mellem de aktuelle gennemførte krav rundt om i verden

– Regler om vurdering af giftstoffer og rådgivning omkring brugen af kemikalier og arbejdssikkerhed.

Lad os gøre din forpligtelse let for dig

Bliv kunde i dag