Ofte stillede spørgsmål

WEEE

Hvad er WEEE?

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er industri udtrykket for elektrisk affald, opkaldt efter EU-direktivet, der dækker bortskaffelse heraf. Elektrisk affald er den hurtigst voksende slags affald i verden.

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) er alt med et batteri eller et stik på. Lysstofrør og pærer med lav energi er også klassificeret som EEE i henhold til reglerne. Gammel glødelampe er ikke omfattet af reglerne. Når elektriske varer (EEE) bliver affald, betragtes de som ‘WEEE’.

 

 
Hvad er WEEE direktivet?

WEEE-direktivet er til for at reducere stigende mængder elektrisk affald (WEEE), der ender på lossepladsen. Direktivet pålægger producenter af elektroniske varer at betale for genanvendelse af produkterne, når det bliver affald.

 

Hvem skal betale for genbrug af WEEE produkter?

Producenter (fabrikanter og importører) af elektroniske og elektriske varer skal tilmelde sig en autoriseret ‘producentoverensstemmelsesordning’, også kendt som WEEE-overholdelsesordning. Producenten betaler sin valgte ordning for at indsamle og genbruge WEEE på dens vegne.

 

Hvor kan WEEE produkter genbruges?

Spørg din lokale myndighed, hvor du skal bortskaffe affaldet. Alle lokale myndigheder accepterer WEEE gratis fra husholdninger, normalvis på genbrugscentre. En WEEE-overholdelsesordning indsamler WEEE fra den lokale myndighed. Denne service betales af EEE-producenter. I nogle EU-lande indsamles WEEE også af detailhandlere.

 

Hvad er standardkomponenterne i et fotovaltisk (PV) system?

Et PV-system har flere komponenter, herunder grupper af PV-celler kaldet ‘moduler’ (også kendt som ‘paneler’). Det har mindst et batteri, en afgiftsregulator, eller controller til et enkeltstående system, en inverter til et forsyningsnet, eller når der kræves vekselstrøm (AC) i stedet for jævnstrøm (DC), ledningsføring og monteringshardware eller en supportramme.

 

Are photovaltics (PVs) subject to the WEEE Directive?

Som en del af WEEE-direktivet er genbrug af solcellemoduler en lovmæssig forpligtelse i hele Europa. Desuden betyder gennemførelsen af ​​WEEE-direktivet i medlemsstaternes lovgivning, at indsamling og genanvendelse af PV-moduler nu er underlagt producentansvar.

Hvad betyder juridiske forpligtelser af solceller (PV) for din virksomhed?
  • PV-producenter defineres som og inkluderer: producenter, distributører, forhandlere, importører og internet- eller fjernsalg af solcellemoduler.
  • Som solcelleproducent er du juridisk ansvarlig for finansiering og sikring af indsamling og genanvendelse af solcelleanlæg, der sælges i EU-medlemsstater.
  • Dette gælder også andre enheder, der er en del af solcelleanlæg- og installationer, såsom f.eks. batterier og industrielle akkumulatorer.

Spørgsmål om batterier

Hvad omhandler EU batteri direktivet?

EU-batteridirektivet sørger for, at batteriproducenter  betaler for indsamling og genbrug af brugte batterier.

Hvordan overholder man direktivet?

Producenter skal bruge en ordning såom ERP til at styre genbrug på deres vegne. Alle ordninger er registrerede hos Miljøstyrelsen.

Hvad henviser batteri producent til?

Definitionen af ​​en batteriproducent inkluderer mere end udelukkende batterifabrikanter. Enhver virksomhed, der fremstiller eller importerer batterier eller produkter, der indeholder batterier, betragtes som en producent. Detailhandlere, der importerer deres egne batterier eller batterier inden for produkter, klassificeres også som producenter.

 

Andre spørgsmål?

Kontakt os