Hvorfor recycle

Vi køber stadig flere og flere produkter (som for eksempel electronik). Levetiden på disse produker bliver kortere og kortere og mængden af skrot øger.

Effektive systemer til recirkulering af disse produkter er til fordel for forbrugere, virksomheder og miljøet.

Hvad kan recirkuleres?

Vi tror på at genbrug skal være simpelt. Der findes imidlertid så mange forskellige produkter og materialer at det ikke altid er let at afgøre hvad der kan genbruges.

For at gøre dette arbejde lettere har vi sammensat en liste over hvad du kan genbruge og hvad du ikke kan. Listen indeholder en generel information om hvad der sker i en genbrugs process og hvad der kan genbruges.

Store husholdningsapparater

Denne kategori omfatter apparater som vaskemaskiner, komfurer, opvaskemaskiner og tørretumbler.

Det første trin i genbrug er dekontaminering: kabler og andre elektriske komponenter fjernes; forkoblinger, plast, jernforbindelser og andre metaller adskilles og genvindes. Disse materialer sendes derefter til videre behandling og genopretning.

Genbrugsproces

 1. Pre-shedding dekontaminering
 2. Shredding
 3. Adskillelse

Gendannede materialer

Read More

køleapparater

Produkterne omfatter køleskabe, frysere og alle apparater med køleanordninger som vandkøler. Nogle apparater indeholder også kølemiddelgasser klassificeret som Ozone Depleting Substances (ODS), såsom chlorfluorcarboner (CFC), hydrofluorcarboner (HFC) og hydrochlorchlorfluorcarboner (HCFC), der nu er forbudt.

Disse gasser fanges og behandles i ODS genopretningsplanter. Nedbrydning af køleanlæg medfører en række processer: Kompressorer dekontamineres for at genvinde ODS og olier; isolerende skum behandles for at genvinde ODS; Metaller er bjærgede og videresælges; og plast kan genbruges til nye produkter. Gendannede olier og ODS er ødelagt i en specialiseret behandlingsproces.

Genbrugsproces

 1. Dekontaminering
 2. Shredding
 3. Adskillelse
 4. Dekontaminering af skum

Gendannede materialer

Read More

Display udstyr

Displayudstyr omfatter katodestrålerør (findes i gammeldags tv-apparater og computerskærme) og fladskærms-tv og computerskærme, som f.eks. Plasma- og flydende krystaldisplayer (LCD).

Katodestrålerør (CRT) indeholder farligt fosforpulver, blyholdigt glas, kobber og andre sjældne metaller. Disse materialer kan genbruges til at lave nye produkter. Panel- og tragtglas fra katodestrålerøret genvindes også. Belægningen på tragtglaset fjernes, og glasset rengøres til ny CRT-fremstilling.

De fleste LCD-tv’er bruger kviksølvlamper til at tænde skærmen. For at fjerne lamperne skal apparatet demonteres, før LCD-skærmen behandles. Der udføres for tiden forskning, der udvikler mere effektive, automatiserede løsninger.

Genbrugsproces

 1. Demontering for hånd
 2. Katodestrålerørsudskiltning (Pb, Ba)
 3. Knusning og fjernelse af metal
 4. Glasrensning

Gendannede materialer

Read More

Små husholdningsapparater

Dette er den mest komplicerede WEEE-strøm, da en lang række materialer kan genvindes: træ, metal, plast, glas og pap.

Denne kategori omfatter: apparater til rengøring (f.eks. Støvsugere, gulvtæpper, mv.), Apparater til syning, strikning, vævning og anden behandling til tekstiler, jern og andre apparater til strygning, mangling og anden pleje af tøj, brødristere, frituregryder , slibemaskiner, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker, elektriske knive, apparater til hårskæring, hårtørring, tandbørstning, barbering, massage og andre kropsplejeapparater, ure, ure og udstyr til måling med angivelse af eller registrering af tid osv. Disse apparater er rystet og plast er adskilt fra metaller. Indledende dekontaminering omfatter fjernelse af blækpatroner, patroner, batterier og kabler.

Genbrugsproces

 1. Manuel forbehandling
 2. Knusning
 3. Plukestation
 4. Shredding
 5. Adskillelse

Gendannede materialer

Read More

Gasudladningslamper

Denne kategori omfatter fluorescerende rør og lavenergipærer, også kendt som kompakte fluorescerende lamper (CFL), mens gammeldags glødelamper og halogenlamper ikke kategoriseres som WEEE.

Lamperne knuses og vaskes eller behandles i trykbeholdere. Specialiserede maskiner bruges til at fjerne farligt kviksølv og fosfor. Derefter sorteres det resterende materiale i glas, metaller og plast.

Fosforpulver og genvundet kviksølv kan genbruges til at lave nye lamper. Det knuste glas kan bruges til ovnforinger eller, hvis det er rent nok, at lave nye lamper. Aluminiums endehætter smeltes og andre metaller genbruges.

Genbrugsproces

 1. Shredding
 2. Adskillelse
 3. Støvgenopretning

Gendannede materialer

Read More

Batterier

De fleste typer batterier indeholder giftige tungmetaller herunder nikkel, cadmium og kviksølv. Hvis batterierne havner på lossepladser, risikerer vi, at tungmetallerne ryger ned i jorden og grundvandet. Hvis batterierne brændes med affald fra husholdningen, risikerer vi, at tungmetallerne skaber luftforening med stor skade for mennesker, når det indåndes. Derfor er det vigitigt, at vi alle, både virksomheder og private, indsamler batterierne korrekt, så dele kan genanvendes, og jord og luft skånes. 

Genbrugsproces

 1. Adskillelse
 2. Shredding

Gendannede materialer

Read More

Fotovoltaiske paneler

Silikonbaserede PV-paneler kræver normal flad glasbehandling og ingen særlig fjernelse af halvlederlaget.

Ikke-siliciumbaserede PV-paneler kræver særlig fjernelsesteknik for halvledere og isolering af de giftige tungmetaller.

Genbrugsproces

 1. Fjern kabler, stik og halvleder
 2. Adskille aluminium og glas fra PV-modulet
 3. Fjerne etiketter
 4. Genbrug eller genbrug EVA-folien og genindvind kemiske elementer som cadmium og selen
 5. Adskille i fraktioner (EVA film, aluminium, wafer, kabel og plast plug, halvleder, glas)
 6. Genbruge glasfraktionen i et smelteanlæg

Gendannede materialer

Read More