Batterier

Batterier eller akkumulatorer er en hvilken som helst kilde til elektrisk energi, der genereres ved direkte omdannelse af kemisk energi og består af en eller flere primære battericeller (ikke genopladeligt) eller bestående af en eller flere sekundære battericeller (genopladeligt).

De fleste typer batterier indeholder giftige tungmetaller, herunder nikkel, cadmium og kviksølv. Alle disse metaller kan genvindes og genanvendes. Genbrugsbatterier er gode for miljøet, da det holder dem ude af lossepladsen, hvor tungmetaller kan lække i jorden, hvilket forårsager jord- og vandforurening og truer dyr og planter. Hvis batterierne forbrændes med husholdningsaffald, forårsager tungmetallerne i dem luftforurening.

Genbrugsproces

  1. Adskillelse
  2. Shredding

Gendannede materialer