Batterier

De fleste typer batterier indeholder giftige tungmetaller herunder nikkel, cadmium og kviksølv. Hvis batterierne havner på lossepladser, risikerer vi, at tungmetallerne ryger ned i jorden og grundvandet. Hvis batterierne brændes med affald fra husholdningen, risikerer vi, at tungmetallerne skaber luftforening med stor skade for mennesker, når det indåndes. Derfor er det vigitigt, at vi alle, både virksomheder og private, indsamler batterierne korrekt, så dele kan genanvendes, og jord og luft skånes. 

Genbrugsproces

  1. Adskillelse
  2. Shredding

Gendannede materialer