Vores services

Kategorier – EE-affald

EE-affald – elektrisk og elektronisk affald

Moderne elektronik er fremstillet af sjældne og dyre ressourcer, som kan genbruges og genanvendes, hvis affaldet håndteres effektivt, og på den måde spare råmaterialer.

Fra stort til småt, fra pærer til IT-udstyr – når udstyret er udtjent, betragtes det som elektrisk og elektronisk affald (EE-affald). EE-affald indeholder en kompleks blanding af materialer, hvoraf nogle er farlige. Det kan forårsage store miljø- og sundhedsproblemer, hvis det kasserede udstyr ikke håndteres korrekt.

Forbedring af indsamling, behandling og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), når det er udtjent, kan

• forbedre bæredygtig produktion og forbrug
• øge ressourceeffektiviteten
• bidrage til den cirkulære økonomi

Genanvendelse af EE-affald

Kategorierne

Der findes forskellige kategorier af EE-affald, hvad angår dets sammensætning og den måde, det skal håndteres, behandles og genanvendes på:

EU har indført WEEE-direktivet og RoHS-direktivet for at løse problemet med den stigende mængde EE-affald.

WEEE-direktivet – her