Vores services

Kategorier – EE-affald

EE-affald – elektrisk og elektronisk affald

Moderne elektronik er fremstillet af sjældne og dyre ressourcer, som kan genbruges og genanvendes, hvis affaldet håndteres effektivt, og på den måde spare råmaterialer.

Fra stort til småt, fra pærer til IT-udstyr – når udstyret er udtjent, betragtes det som elektrisk og elektronisk affald (EE-affald). EE-affald indeholder en kompleks blanding af materialer, hvoraf nogle er farlige. Det kan forårsage store miljø- og sundhedsproblemer, hvis det kasserede udstyr ikke håndteres korrekt.

Forbedring af indsamling, behandling og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), når det er udtjent, kan

• forbedre bæredygtig produktion og forbrug
• øge ressourceeffektiviteten
• bidrage til den cirkulære økonomi

Genanvendelse af EE-affald

Kategorierne

Der findes forskellige kategorier af EE-affald, hvad angår dets sammensætning og den måde, det skal håndteres, behandles og genanvendes på:

EU har indført WEEE-direktivet og RoHS-direktivet for at løse problemet med den stigende mængde EE-affald.

WEEE-direktivet – her

Store husholdningsapparater

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer.
Første del af genanvendelsen er dekontaminering: kabler og andre elektriske komponenter fjernes, ballaster, plast, jernforbindelser og andre metaller adskilles og genvindes. Disse materialer sendes derefter til videre forarbejdning og genvinding.

Genanvendelsesproces

1. Første fragmentering og dekontaminering

2. Fragmentering

3. Adskillelse

Genvundne materialer

Kabler

Beton

Kondensator

Plast

Jernholdigt metal

Ikke-jernholdigt metal

Udstyr til temperaturudveksling/køleapparater

Køleskabe, frysere, automater til kolde produkter.

Produkterne omfatter køleskabe, frysere og alle apparater med køleanlæg som f.eks. vandkølere. Nogle apparater indeholder også kølegasser, der er klassificeret som ozonnedbrydende stoffer (ODS), såsom klorfluorkarboner (CFC), hydrofluorkarboner (HFC) og hydroklorfluorkarboner (HCFC), som nu er forbudt.

Disse gasser opfanges og behandles i ODS-genvindingsanlæg. Fjernelse af forurening fra køleapparater omfatter en række forskellige processer: kompressorer renses for at genvinde ODS og olier, isoleringsskum behandles for at genvinde ODS, metaller opsamles og videresælges, og plast kan genbruges til nye produkter.

Genanvendelsesproces

1. Dekontaminering

2. Fragmentering

3. Adskillelse

4. Dekontaminering af skum

Genvundne materialer

Gas

Olie

Kondensator

Plast

Jernholdigt metal

Skum

Skærmudstyr

Fjernsyn, skærme, LCD-skærme, PC-skærme.

Skærmudstyr omfatter billedrør (som findes i gammeldags TV-apparater og computerskærme) og fladskærms-TV’er og computerskærme, f.eks. plasma- og LCD-skærme (flydende krystalskærm).

Billedrør (CRT) indeholder sundhedsfarligt fosforpulver, blyholdigt glas, kobber og andre sjældne metaller. Disse materialer kan genbruges til at fremstille nye produkter. Panel og tragtglas fra billedrørene genvindes også. Belægningen på tragtglasset fjernes, og glasset rengøres, så det kan bruges til nye produkter.

De fleste LCD-TV’er bruger kviksølvlamper til at oplyse skærmen. For at fjerne lamperne skal apparatet skilles ad, før LCD-skærmen behandles. Der forskes i øjeblikket i at udvikle mere effektive, automatiserede løsninger.

Genanvendelsesproces

1. Demontering i hånden

2. Adskillelse af billedrør (Pb, Ba)

3. Knusning og fjernelse af metal

4. Rengøring af glas

Genvundne materialer

Jernholdigt metal

Skum

Skærmkasse og elektronik

Printkort