Hos ERP er du
i gode hænder!

Producentansvar for emballage

Hos ERP er du
i gode hænder!

Producentansvar for emballage

Hvad betyder producentansvaret
for emballage for jer?

Den 1. januar 2025 træder producentansvaret for emballage i kraft i Danmark som et af de sidste lande i Europa. Allerede fra 31.3.2024 skal man registrere sig og angive forventede mængder der bringes på markedet i 2024.

Formålet med producentansvaret er, at:

Reducere
emballageforbruget

ERP Batteries Recycling Icon

Øge reel genbrug og genanvendelse af emballage

Redesigne til mere miljøvenlig emballage

Virksomhederne får med producentansvaret fuldt ansvar for de mængder emballage, de bringer på markedet og håndteringen af emballagen indtil end-of-life. Det indebærer:

Administrativt og juridisk ansvar (registrering og indberetning)

Økonomisk ansvar
(skal dække udgifter til logistik, sortering og oparbejdning)

Praktisk ansvar
(sortering i emballagetyper)