Vores services

Kategorier – Emballage

Emballage – lad vores eksperter vejlede jer

Overholdelse af emballagelovgivningen er kompleks og kræver fortolkning, og det kan give anledning til spørgsmål. Det kan være svært at finde ud af, hvad I skal gøre, og hvornår I skal gøre det. Vores eksperter står klar til at hjælpe jer.

Genanvendelse af emballage

Sådan gør ERP det nemt for jeres virksomhed

Vores eksperter fører jer gennem processen og sikrer, at jeres emballagedata er så nøjagtige som muligt, samt at I hele tiden overholder reglerne. For at I kan være helt trygge, gennemgår vi jeres data med en tættekam, inden de bliver indberettet.

Vores viden om emballagemarkedet betyder, at vi altid giver jer genvindings- og genanvendelsesbeviser af bedste kvalitet.

Emballage

Denne kategori af affald til genanvendelse omfatter papir, karton, plast, polystyren, stål, aluminium, glas og træ. Mange af disse materialer kan genanvendes til nye produkter, og når vi genanvender emballage, reducerer vi mængden af affald, der sendes til deponering og sparer naturressourcer.

Genanvendelsesproces
Indsamling
Adskillelse
Decoating (hvis overfladebehandlet)
Smeltning
Støbning
Fremstilling

Genanvendelsesproces
Indsamling
Behandling (herunder sortering, rengøring og dekontaminering)
Knusning og smeltning
Fremstilling

Genanvendelsesproces
Indsamling
Forarbejdning (herunder fjernelse af blæk, rensning og screening)
Fremstilling

Genanvendelsesproces
Indsamling
Komprimering
Smeltning
Støbning
Valsning
Fremstilling

Genanvendelsesproces
Indsamling
Sortering og adskillelse
Fragmentering
Behandling
Fremstilling

Genanvendelsesproces
Indsamling
Frasortering
Dekontaminering
Produktion
Slutprodukter

Forenkling og effektivitet. Vi har ét kontaktpunkt i hele EMEA. Erfaringerne fra ét marked kan anvendes på andre markeder. Det er en fordel at have en fælles tilgang – et centraliseret kontaktpunkt, som giver effektivitet og omkostningsbesparelser.

Ramon Teixido
WW TBO Transformation Strategist, HP Inc.