Producentansvar for emballage

Det betyder det for din virksomhed!

Hos ERP er du
i gode hænder!

Producentansvar for emballage

Hvad betyder producentansvaret
for emballage for din virksomhed?

Den 1. januar 2025 træder producentansvaret for emballage i kraft i Danmark som et af de sidste lande i Europa. Som producent eller importør har du en forpligtelse til at registrere dig på DPA (Dansk Producentansvar).
Allerede i første kvartal 2024 skal du som producent eller importør registrere dig og oplyse om den emballage, du forventer at sende på det danske marked i 2024.

Formålet med producentansvaret er, at:

Reducere
emballageforbruget

ERP Batteries Recycling Icon

Øge reel genbrug og genanvendelse af emballage

Redesigne til mere miljøvenlig emballage

Som virksomhed får I fuldt ansvar for den mængde emballage, I bringer på markedet og håndteringen af emballagen indtil end-of-life. Det indebærer:

Administrativt og juridisk ansvar (registrering og indberetning)

Økonomisk ansvar
(skal dække udgifter til logistik, sortering og oparbejdning)

Praktisk ansvar
(sortering i emballagetyper)