Forpligtelser som producent eller importør

Hvad er dine forpligtelser som producent eller importør?

Hvis du sælger elektronik og elektriske produkter på det danske marked, er du forpligtet til at organisere indsamlingen af affald og bidrage økonomisk til omkostningerne ifølge lovgivningen om producentansvar.

Hvis du sælger dine produkter i andre lande end Danmark, skal du også leve op til producentansvaret der. Lovgivningen varierer fra land til land, men gennem vores europæiske kontorer har vi indgående kendskab til lovgivningen og reglerne i de europæiske lande. Vi hjælper dig med at få overblik over dine forpligtelser, og vi tilbyder at varetage alle dine opgaver for at leve op til dit ansvar.

Vi gør det komplicerede nemt for dig.

Sådan hjælper vi dig og din virksomhed

Hvis du er kunde hos ERP Denmark, overlader du ansvaret til os. Vi varetager de administrative forpligtelser og håndterer indsamling og behandling af dine produkter i overensstemmelse med lovgivningen og dermed på en miljømæssig forsvarlig måde.

Hvis din virksomhed ikke er juridisk repræsenteret i Danmark, men importerer og sælger produkter her, kan ERP Denmark tilbyde at repræsentere din virksomhed. En nem måde for din virksomhed at overholde lovgivningen på.

  • Værdi

     

  • Gennemskuelighed

     

  • Støtte

Hvordan ser det ud i praksis?

Vi samler ind fra kommunale indsamlingspladser i hele landet. Vi har aftaler med certificerede logisikleverandører og behandlingsanlæg i Danmark og de fleste europæiske lande.

Vi vælger den til enhver tid bedste løsning. Vi stræber efter minimal miljøbelastning gennem høj genanvendelse til konkurrencedygtige priser.

Vi gør det komplicerede nemt for dig

BLIV KUNDE I DAG