Raportointiportaali

ERP Finlandin jäsenet käyttävät verkkopohjaista raportointiportaalia, johon he voivat raportoida myyntitietojaan, sekä ladata ja tulostaa itselleen raportteja aiemmista myyntiraporteista.

Palvelut jäsenille

 • Rekisteröinti valvovan viranomaisen (Pirkanmaan ELY-keskus, PIR ELY) ylläpitämään tuottajatiedostoon
 • Volyymitietojen tarkistus, käsittely ja edelleenraportointi valvovalle viranomaiselle PIR ELY:lle
 • Jatkuva auditointiohjelma, jolla varmistetaan kierrätystoiminnan säädöstenmukaisuus
 • Raportointijärjestelmän ylläpito ja kehitys
 • Paikallisen kokeneen ja tuottajayhteisötoimintaan erikoistuneen tiimin tuki
 • Säädösten seuranta ja kommunikointi

Laatu- ja ympäristöjohtaminen

 • Yhteydenpito viranomaisiin ja raportointiin liittyvien tulkintojen selvitys
 • Palvelutuottajaverkoston ylläpito ja kehittäminen
 • Palveluntuottajien auditointi
 • Auttaminen kierrätyspalveluiden hankinnassa tarvittaessa
 • Tarvittaessa WEEELabex-, Cenelec- ja EPEAT-arvioinnit sisäisen asiantuntijaverkoston avulla

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

 • Yhteistyö toimintaan vaikuttavien lakien valmistelussa, mm. lausunnot
 • Osallistuminen käsittelyyn liittyvien määräysten kehittämiseen eri selvityshankkeiden kautta sekä Suomessa että Euroopassa
 • Aktiivinen yhteistyö muiden tuottajayhteisöjen kanssa SER-kierrätyksen ja paristokierrätyksen alalla sekä yli kaikkien tuottajavastuualojen

Tule jäseneksi

Pyydä tarjous