Kylmälaitteet

Tähän tuotetyyppiin sisältyvät jääkaapit, pakastimet ja laitteet, joissa on jäähdytyslaitteita kuten vedenjäähdyttimet. Jotkut laitteet sisältävät myös jäähdytyskaasuja, jotka on luokiteltu otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi (ODS) kuten kloorifluorihiilivetyjä (CFC), hydroflorihiilivedyt (HFC) ja halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC), jotka on nyt kielletty.

Nämä kaasut otetaan talteen ja käsitellään ODS-talteenottolaitoksissa. Kylmälaitteiden puhdistuspalvelut sisältävät useita prosesseja: kompressoreja puhdistetaan ODS:n ja öljyjen talteenottoa varten, eristevaahto käsitellään ODS:n talteenottamiseksi, metalleja talteenotetaan ja myydään uudelleen, ja muoveja voidaan käyttää uudestaan uusiin tuotteisiin. Talteenotetut öljyt ja ODS:t tuhotaan erityisissä käsittelyprosesseissa.

Kierrätysprosessi

  1. Esikäsittely
  2. Murskaus
  3. Erottelu
  4. Eristevaahdon talteenotto

Talteenotetut materiaalit

  • Kaasu
  • Öljy
  • Vaahto
  • Muovi
  • Ferrous Ratametalli
  • Non-Ferrous Ei-rautametalli