Paristot

Paristoilla tai akuilla tarkoitetaan mitä tahansa energianlähdettä, jonka energia tuotetaan kemiallisesti ja joka muodostuu joko yhdestä tai useammasta primääristä paristokennosta (ei-ladattavat), tai yhdestä tai useammasta sekundäärisestä paristokennosta (ladattavat).

Useimmat paristotyypit sisältävät myrkyllisiä raskasmetalleja, mm. nikkeliä, kadmiumia ja elohopeaa. Kaikki näistä metalleista voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen raaka-aineina.

Paristojen kierrätys on hyväksi ympäristölle, koska se estää niiden päätymisen kaatopaikoille, missä raskasmetallit voivat vuotaa maaperään. Tämä puolestaan voi aiheuttaa maan pilaantumista, veden saastumista ja vaarantaa eläimiä ja kasveja. Jos paristot poltetaan energiajätteen mukana, raskasmetallit päätyvät saastuttamaan ilmaa.

Kierrätysprosessi

 1. Lajittelu
 2. Murskaus

Talteenotetut materiaalit

 • Muovi
 • Metalli
 • Happo
 • Lyijy
 • Mangaani
 • Sinkki
 • Koboltti
 • Elohopea
 • Kadmium
 • Nikkeli