Usein Kysytyt Kysymykset

SER

Mitä on SER?

SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) on teollinen termi sähköromulle. Se on saanut nimensä EU-direktiivistä, joka säätelee sen hävitystä. Sähköjäte on nopeimmin kasvava jätevirta maailmassa.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät kaiken, joissa on paristo tai pistoke. Huomaa, loisteputket ja energiansäästölamput luokitellaan myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi/-romuksi, kun taas EU-direktiivi ei kata vanhanmallisia hehkulamppuja.

Mikä on WEEE-direktiivi?

WEEE-direktiivi esiteltiin puuttumaan kasvaneisiin kaatopaikalle hävitettyihin sähköromun (SER) määriin. Direktiivi vaatii elektroniikkatavaroiden tuottajia maksamaan tuotteen kierrätyksestä, kun siitä tulee jätettä.

Kuka maksaa SER:in kierrättämisen?

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia (ja jälleenmyyjiä) vaaditaan liittymään valtuutettuun “tuottajayhteisöön” (tunnetaan myös SER-tuottajayhteisöinä). Tuottaja maksaa valitulle tuottajavastuu-palveluiden tarjoajalle sähkö- ja elektroniikkaromun keräämiseksi ja kierrättämiseksi sen puolesta.

Missä SER:iä kierrätetään?

SER-tuottajayhteisöt, kuten ERP, kerää sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteistä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat maksavat tämän palvelun. Katso lähin keräyspisteesi käyttäen kierratys.infon työkalua

ETSI

Paristot

Mikä on EU:n paristodirektiivi?

EU:n paristodirektiivi velvoittaa paristojen ja akkujen tuottajat maksamaan paristojen ja akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä.

Mikä on paristojen ja akkujen tuottajayhteisö?

Tuottajayhteisö hoitaa siihen liittyneiden tuottajien velvoitteet kuten käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksen, kuljetuksen ja jätehuollon. Kaikki tuottajayhteisöt rekisteröidään asiaankuuluvien viranomaisten toimesta jäsenmaissa. Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on paikallinen viranomainen Suomessa.

Mitä termillä "paristojen ja akkujen tuottaja" tarkoitetaan?

Termi “Paristojen ja akkujen tuottaja” on laajempi kuin paristojen ja akkujen valmistajat eli se kattaa myös yritykset, jotka maahantuovat paristoja tai akkuja tai niitä sisältäviä tuotteita. Vähittäismyyjät, jotka maahantuovat oman tuotemerkkinsä paristoja, akkuja tai niitä tuotteiden sisällä luokitellaan myös paristojen ja akkujen tuottajiksi.