Me hoidamme

Sähkölaitteet

Etusivu > Palvelumme > Tuottajavastuu > Sähkölaitteet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu

Jos yrityksenne tuo Suomen markkinoille sähkö- tai elektroniikkalaitteita, teillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia vanhojen laitteiden kierrätyksestä ja siihen liittyvistä kustannuksista.
SE-romua koskevat säädökset saattavat tuntua monimutkaisilta ja keräystavoitteet ovat kiertotalouteen liittyvän lainsäädännön kehittyessä yhä kunnianhimoisempia. Helpoin tapa hoitaa tuottajavastuu on liittyä jäseneksi tuottajayhteisöön.
Jos yrityksenne on laajentumassa Eurooppaan, haasteina ovat lisäksi maittain vaihtelevat asetukset ja maakohtaiset tuottajarekisterit. Teemme tämän puolen kansainvälistymisestä teille helpoksi ja tarjoamme lisäarvopalveluita vaatimusten täyttämisen lisäksi.

ERP tekee tuottajavastuun helpoksi

ERP:n kautta tuottajat voivat täyttää tuottajavastuunsa paristojen ja sähkölaitteiden osalta.

Lakisääteisten vastuiden täyttämisen lisäksi ERP tarjoaa myös lisäarvoa tuottavia palveluita jäsenilleen ja muille tuottajille. Näitä ovat muun muassa räätälöidyt keräys- ja kierrätyspalvelut ja erikoispalvelut kuten viallisten tuotteiden palautus- ja takaisinvedot koko Euroopassa. Tarjoamme myös konsultointipalveluita kansainvälisesti toimiville yrityksille tuottajavastuun hoitamiseksi koko Euroopassa sähkölaitteiden, paristojen, akkujen ja pakkausten osalta, sekä REACH- ja RoHS-vaatimusten täyttämiseksi.

Voimme auttaa tuottajavastuun hoitamisen ja tuottajayhteisön jäsenyyden kanssa kaikissa Euroopan maissa laajan yhteistyöverkostomme kautta.

Alle 1000 kg

Niille yrityksille, jotka tuovat Suomen markkinoille alle 1000 kg SE-laitteita vuosittain, tarjoamme kaikenkattavan Service Fee -hinnan. Hinta sisältää jäsenmaksun, rekisteröinnin PIRELY:lle ja kaikki kierrätyksen kulut.

Yli 1000 kg

Yritykset jotka tuovat yli 1000 kg SE-laitteita vuosittain, maksavat kierrätysmaksua vastuullaan olevien tonnien verran. Laskutamme vain siitä mitä teemme juuri teidän yrityksenne puolesta.

Kierrätys

SER:in kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua jaetaan eri luokkiin sen koostumuksen ja käsittelytapojen, käsittelyn ja kierrätyksen osalta:

EU on ottanut käyttöön WEEE Direktiivin ja RoHS Direktiivin puuttuakseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kasvavaan määrään.

WEEE Direktiivi – lue lisää

Suuret kodinkoneet

Tämä kategoria sisältää laitteita kuten pesukoneet, uunit, astianpesukoneet ja pyykinkuivaajat.

Ensimmäinen vaihe on dekontaminaatio: Kaapelit ja muut sähköiset komponentit poistetaan; painolastit, muovit, rautayhdisteet ja muut metallit erotellaan ja otetaan talteen. Nämä materiaalit lähetetään sitten jatkokäsittelyyn ja uusiokäyttöön.

Kierrätysprosessi

1. Esikäsittely ennen murskausta

2. Murskaus

3. Erottelu

Talteenotetut materiaalit

Kaapelit

Betoni

Kondensaattori

Muovi

Rautametalli

Ei-rautametalli

Kylmälaitteet

Tähän tuotetyyppiin sisältyvät jääkaapit, pakastimet ja laitteet, joissa on jäähdytyslaitteita kuten vedenjäähdyttimet. Jotkut laitteet sisältävät myös jäähdytyskaasuja, jotka on luokiteltu otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi (ODS) kuten kloorifluorihiilivetyjä (CFC), hydroflorihiilivedyt (HFC) ja halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC), jotka on nyt kielletty.

Nämä kaasut otetaan talteen ja käsitellään ODS-talteenottolaitoksissa. Kylmälaitteiden puhdistuspalvelut sisältävät useita prosesseja: kompressoreja puhdistetaan ODS:n ja öljyjen talteenottoa varten, eristevaahto käsitellään ODS:n talteenottamiseksi, metalleja talteenotetaan ja myydään uudelleen, ja muoveja voidaan käyttää uudestaan uusiin tuotteisiin. Talteenotetut öljyt ja ODS:t tuhotaan erityisissä käsittelyprosesseissa.

Kierrätysprosessi

1. Esikäsittely

2. Murskaus

3. Erottelu

4. Eristevaahdon talteenotto

Talteenotetut materiaalit

Kaasu

Öljy

Kondensaattori

Muovi

Rautametalli

Vaahto

TV:t ja näytöt

Näyttölaitteistot sisältävät katodisädeputkia (löytyy vanhanmallisissa TV-vastaanottimista ja tietokonenäytöistä) ja taulutelevisioita ja tietokoneen näyttöjä, kuten plasma- ja nestekidenäyttöjä (LCD).

Katodisädeputket (CRT) sisältävät vaaralllista fosforijauhetta, lyijylasia, kuparia ja muita harvinaisia metalleja. Näitä materiaaleja voidaan uudelleenkäyttää uusien tuotteiden valmistamiseksi. Paneeli- ja lasisuppilot katodisädeputkista otettiin myös talteen. Lasisuppilon pinnoite poistetaan ja lasi puhdistetaan uutta CRT-valmistusta varten.

Useimmat LCD-tv:t käyttävät elohopealamppuja ruudun valaisuun. Lamppujen poistamiseksi laite on purettava ennen LCD-ruudun käsittelyä. Tällä hetkellä tehdään tutkimusta tehokkaampien, automatisoidumpien ratkaisujen kehittämiseksi.

Kierrätysprosessi

1. Purku käsin

2. Katodisädeputken erottelu (Pb, Ba)

3. Murskaus ja metallien erottelu

4. Lasin puhdistus

Talteenotetut metallit

Rautametalli

Vaahto

 Monitorin runko ja elektroniikka