Valtuutettu edustaja -palvelu

EU:n sisäinen etämyyjä, joka myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita suomalaisille loppukäyttäjille tarvitsee jokaisessa kohdemaassaan valtuutetun edustajan vastaamaan tuottajavastuunsa velvoitteista. Palveluyhtiömme ERP Services Finland Oy voi toimia tuottajan valtuutettuna edustajana Suomessa.

Ohjeet valtuutetun edustajan nimeämisestä löytyvät Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta

Tietoa valtuutetusta edustajasta

Eurooppalaiset palvelut

Viekö yrityksenne sähkö- ja elektroniikkalaitteita EU-maihin? Myyttekö suoraan loppukäyttäjille (kuluttajille tai ammattikäyttäjille) muissa EU-maissa?

ERP voi auttaa vastuiden selvittämisessä. Lakisääteiset velvollisuudet vaihtelevat maittain, tuottajarekisterit ovat maakohtaisia ja tuottajayhteisöihin liittyminen voi vaihdella maittain monella tavalla. ERP:n kansainvälinen asiantuntijatiimi on auttanut useita kansainvälistä myyntiä aloittaneita yrityksiä varmistamaan, että rekisteröinnit saadaan suoritettua tehokkaasti ja ajallaan. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä laillisuusarvioinneista, rekisteröinneistä ja raportoinneista. Palvelukokonaisuus voi olla yksittäinen rekisteröinti- ja sopimushallintaprojekti, mutta se voi tarvittaessa olla koko prosessin ulkoistus riippumatta minne tuotteitanne myydään.

Kansainvälinen global take-back solutions -tiimimme toimii 30+ kielellä ja voi auttaa kaikkien tarpeellisten paikallisten säädösten kanssa.

Yksilölliset palautuspalvelut

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi palveluyhtiö ERP Services Finland Oy tarjoaa räätälöityjä keräys- ja kierrätyspalveluita Suomessa, esim. viallisten tuotteiden palautus- ja takaisinvetoja suoraan asiakkailta, esimerkiksi aurinkopaneelit, ICT-laitteet tai varaosat. Palvelu voi myös tarvittaessa sisältää pakkausten purkua tai muistia sisältävien laitteiden tietoturvaratkaisuja riittävät dokumentointitarpeet täyttäen. Pääasiassa palvelua tarjotaan ERP Finlandin jäsenille, mutta jäsenyys tuottajayhteisössä ei ole edellytys.

REACH ja RoHS

Kansainvälisten säädösten tarkka tunteminen on Landbell Groupin toiminnan perusta. Keskeistä osaamistamme on maailmanlaajuisen kemikaalien sääntelyyn ja rekisteröintiin (mm. REACH ja RoHS) liittyvä tieto, joka erikoistuneelle asiantuntijatiimillemme ja tietokantoihimme on kertynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tähän liittyy mm. jatkuva ainelistojen seuranta (kiellot, autorisoinnit, raportoinnit) josta on tullut vaatimus yrityksille ympäri maailmaa.

REACH

  • Vaikuttaa sekä kemikaaleihin että tuotteisiin (esim. tietokoneet, matkapuhelimet ym)
  • Kemikaalit, joita tuotetaan tai tuodaan EU:n alueelle yli 1 tonnin tulee rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA)
  • Kohdennetut arvioinnit rekisteröidyille aineille
  • Lupamenettelyt erityistä huolta aiheuttaville aineille
  • Kohdennetut rajoitukset tiettyjen aineiden käytölle

RoHS

  • Vaarallisten aineiden rajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
  • Laitteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen ja CE-merkin käyttöön liittyvät säädökset
  • Tarvittavat dokumentaatiot