Yksityisyyden suoja

Tämä yksityisyydensuojaa koskeva tiedonanto kuvailee miten ERP käyttää ja suojaa tietoa jota käyttäjät antavat ERP:lle sivustoa käyttäessään. ERP on sitoutunut varmistamaan että käyttäjien yksityisyys on suojattu. Jos ERP kysyy käyttäjien identifioimisen mahdollistavaa tietoa tällä sivustolla, käyttäjät voivat olla varmoja, että tätä tietoa käytetään vain tämän tiedonannon kuvailemilla tavoilla. Saatamme muuttaa tätä tiedonantoa ajoittain kun sivustoa päivitetään. ERP suosittelee käyttäjiä tarkistamaan tämän sivun ajoittain ja varmistamaan että he ovat tyytyväisiä muutoksiin. Tämä tiedonanto on voimassa maaliskuusta 2018 alkaen.

Mitä tietoa ERP kerää

ERP saatttaa kerätä tällä sivustolla seuraavaa tietoa:

 • Käyttäjän nimen ja yhteystietoja sisältäen sähköpostiosoitteen.
 • Dataa sivuston käytöstä.

Mitä ERP tekee kerätyllä tiedolla

ERP tarvitsee tätä tietoa ymmärtääkseen paremmin käyttäjien tarpeita ja tarjotakseen käyttäjille parempaa palvelua. Erityisesti ERP kerää tietoa seuraavista syistä:

 • Sisäisiin arkistoihin.
 • Parantaakseen tarjottavia tuotteita ja palveluita.
 • Ottaakseen yhteyttä käyttäjiin heidän kyselyihinsä vastatessaan.
 • Kustomoidessaan sivustoa käyttäjiä varten.
 • Lähettääkseen käyttäjille markkinointi-viestintää tuotteista, palveluista, tarjouksista ja muista asioista, joiden ERP uskoo kiinnostavan käyttäjiä.
 • Ottaakseen yhteyttä käyttäjiin markkinatutkimuksen suorittamiseksi joko sähköpostilla, puhelimella tai postilla.

Turvallisuus

ERP on sitoutunut varmistamaan että käyttäjien tiedot ovat turvassa. Estääkseen luvatonta pääsyä tietoihin tai niiden julkaisua, ERP käyttää fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia toimenpiteitä vartioidakseen ja turvatakseen verkossa kerättyä tietoa.

Linkit muille sivustoille

ERP:n sivustolla voi olla linkkejä muille kiinnostaville sivustoille. Käyttäjien tulee huomata sivuilta lähdettyään, että ERP ei pysty vaikuttamaan näihin sivustoihin. ERP ei siten voi olla vastuussa minkään ulkopuolisilla sivustoilla kerätyn tiedon yksityisyydensuojasta, eikä niihin sivustoihin sovelleta tätä tiedonantoa. Käyttäjien tulee olla varuillaan ja tarkistaa kyseisen sivuston yksityisyydensuojaa koskevat lausunnot.

Henkilökohtaisen tiedon hallinta

ERP ei myy, jaa tai vuokraa käyttäjien henkilökohtaista tietoa kolmansille osapuolille ilman käyttäjien suostumusta tai lainsäädännön asettamaa vaatimusta. ERP saattaa käyttää käyttäjien suostumuksella heidän henkilökohtaista tietoaan lähettääkseen käyttäjille markkinointiviestintää, joka koskee kolmansia osapuolia, joita ERP pitää käyttäjiä kiinnostavina. Kuka tahansa käyttäjä voi pyytää hänestä kerätyn tiedon itselleen. Jos käyttäjä haluaa kopion hänestä kerätyistä tiedoista, käyttäjän tulee lähettää ERP:lle pyyntö postitse. Jos käyttäjä on sitä mieltä, että jokin tieto on väärin tai puutteellinen, tulee hänen kirjoittaa tai lähettää sähköpostia aiheesta ERP:lle mahdollisimman pian. ERP korjaa vääräksi havaitun tiedon viipymättä.

Tästä sivustosta

Tämän sivuston sisältämä tieto on luonteeltaan yleisesti informatiivista.Tieto on ERP Recyclingin tarjoamaa, ja vaikka ERP pyrkii aina pitämään tiedon ajan tasalla ja oikeana, emme voi taata millään tavalla sen täydellisyyttä, tarkkuutta, luotettavuutta, sopivuutta tai käytettävyyttä. Kaikki käyttäjien luottamus tämän sivuston tietoa kohtaan on heidän omalla vastuullaan. Missään tilanteessa ERP ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista jotka aiheutuvat tämän sivuston käytöstä. Tämän sivuston kautta käyttäjät saattavat siirtyä toisille sivustoillle, jotka eivät ole ERP:n hallinnassa. ERP:llä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa noiden sivustojen luonteeseen, sisältöön tai saatavuuteen. Sivustolta löytyvät linkit toisille sivustoille eivät välttämättä tarkoita, että ERP tukisi, suosittelisi, tai olisi yhtä mieltä toisten sivustojen sisällön kanssa. ERP tekee parhaansa pitääkseen sivuston saavutettavana ja sulavasti toimivana. ERP ei kuitenkaan ota vastuuta tai korvausvelvollisuutta tilanteista joissa sivusto on väliaikaisesti saavuttamattomissa ERP:n vaikutusvallan ulkopuolella olevien teknisten ongelmien takia.

Evästeet

Kuinka evästeitä käytetään

Eväste on pieni tiedosto joka pyytää lupaa asentaa itsensä tietokoneen kovalevylle. Kun käyttäjä sallii tämän, tiedosto asentuu ja auttaa analysoimaan verkkoliikennettä tai kertoo milloin käyttäjä vierailee tietyllä sivustolla. Evästeet sallivat verkon sovellusten reagoida käyttäjiin yksilöllisesti. Verkkosovellus pystyy räätälöimään toimintansa käyttäjien tarpeisiin ja mieltymyksiin keräämällä ja säilyttämällä tietoa käyttäjän preferensseistä. ERP käyttää verkkologi-evästeitä tunnistaakseen mitä sivuja kulloinkin käytetään. Tämä auttaa ERP:tä analysoimaan dataa sivuston verkkoliikenteestä ja parantamaan sivustoa asiakkaiden tarpeiden mukaan. ERP käyttää tätä tietoa ainoastaan tilasto-analyysiin, sen jälkeen data poistetaan järjestelmästä. Yhteenvetona evästeet auttavat ERP:tä tarjoamaan paremman sivuston seuraamalla mitkä sivut ovat käyttäjien mielestä hyödyllisiä ja mitkä eivät. Eväste ei anna ERP:lle minkäänlaista pääsyä käyttäjän tietokoneelle tai jaa käyttäjästä mitään sellaista tietoa jota käyttäjä ei olisi suostunut jakamaan.

Käyttäjä voi joko hyväksyä tai hylätä evästeiden käytön. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta käyttäjä voi yleensä muuttaa selaimen asetuksia kieltääkseen halutessaan evästeet. Tämä voi haitata verkkosivun käyttöä.

ERP käyttää seuraavia evästeitä:

 • _ga, _gat, _gid
  Näitä evästeitä käytetään Google Analytics -paketin osana. Paketti seuraa sivuston käyttöä anonyymisti, parantaakseen ERP:n ymmärrystä sivuston kehittämistarpeista.
 • wp_*, wfvt_*, wordfence_verifiedHuman
  Sisällönhallintajärjestelmä WordPress saattaa asettaa yhden tai useamman evästeen. Ne sallivat sivuston personoinnin käyttäjälle.