Innovative løsninger for en bedre fremtid

Vi hjelper forbrukere og myndigheter med å sikre optimale løsninger for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), batterier og emballasje.

ERP har som mål å gjøre det enkelt og effektivt for våre medlemmer å møte sine forpliktelser og rapporteringskrav til best mulig pris og med minst mulig administrasjon.

ERP Recycling Image

Våre tjenester

Slik kan vi hjelpe deg

Vi kan administrere forpliktelsene dine, sikre at du overholder dem og identifisere hvor det er potensiale i virksomheten din for å frigjøre verdi. Vi ønsker å hjelpe deg å få mest mulig ut av ressursene dine.

ERP Business Icon

Produsenter

Vi bistår medlemmene våre med å overholde forskrifter om gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), batterier og emballasje.

ERP local authorities icon

Myndigheter

Vi sikrer kontrakter med myndigheter for å samle inn og behandle avfall og oppfylle samsvarskrav. Vi jobber med myndighetene for å sikre innsamling og behandling i henhold til Avfallsforskriften.

ERP consumer Icon svg

Forbrukere

Vi informerer forbrukerne om fordelene med resirkulering i en tid hvor forbruket øker og mengden avfall stadig vokser.

Global forankring

Oppdag vår verden av resirkulering

Det er et vedtatt lovverk om Elektronisk og elektrisk avfall (Avfallsforskriften kap. 1), resirkulering av batterier (Avfallsforskriften kap. 3) og håndtering av brukt emballasje (Avfallsforskriften kap. 7) i hele Europa. Dette krever innovative løsninger og en partner med en internasjonal strategi.

GLOBAL FORANKRING

Miljøpåvirkning på tvers av landegrensene

Internasjonal handel og økende forbruk gjør resirkulering til en presserende, stor og kompleks oppgave. ERP bidrar til å fokusere innsatsen for å oppnå størst mulig effekt for forbrukere, produsenter og samfunnet.

10 millioner tonn EE-avfall og emballasje

Icon impact batteries

Over 40,000 tonn batterier

35 returordninger