Elektrisk og elektronisk avfall og Batterier

Alle produkter som går på strøm regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal kasseres.

Elektriske og elektroniske produkter og Batterier er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

Hvorfor sortere Elektrisk og Elektronisk avfall og Batterier?

EE-avfall og Batterier inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.

Miljøsanering av EE-avfall og Batterier betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfall og Batterier inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes.

Det er gratis å levere til forhandlere og gjenvinningsstasjoner.

 

Slik gjør vi det enkelt for deg

Vi har ingen innmeldingsavgift. Som medlem betaler du kun miljøgebyret som dekker utgiftene for innsamling og sluttbehandling av avfall.

Vi beregner miljøgebyr ut fra importdata fra myndighetene. Dette betyr at du ikke trenger å tenkte på tidkrevende rapporteringer.

Vi samarbeider med Stena Recycling AS, MetallCo AS og HRS MetallCo kan tilby et landsdekkende innsamlings -og behandlingssystem for avfallet med strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

 

 

 

 • Verdi

  Pris per kg. for hvert produkt/ hver produktgruppe.

   

 • Åpenhet

  Priser og fakturering som viser eksakt hva vi gjør for deg.

   

 • Service

  En kontrakt i hele Europa med personlig service lokalt.

   

   

   

Vi gjør gjenvinning enkelt

Bli medlem