Som medlem får du

  • årlig registrering til EE-registeret
  • halvårlige rapporteringer til EE-registeret
  • kvartalsvis nyhetsbrev
  • spisskompetanse på regelverk og elektronisk avfall
  • støtte fra ERP internasjonalt
  • mulighet for én kontrakt i hele Europa, med kundekontakt lokalt
  • åpen og tydelig kommunikasjon i alt vi gjør

Rapporteringer

Vi tar oss av all rapportering slik at du som medlem kan bruke tiden på andre ting. Vi mottar data fra Toll -og avgiftsdirektoratet, og sørger for at dette blir rapportert videre til EE-registeret.
Dersom du skulle ønske en oversikt over dine mengder, sender vi dette gjerne over til deg.

Kontakt oss

Henting av avfall

I tillegg til å oppfylle de lovpålagte kravene til våre medlemmer, kan vi også tilby tilpassede løsninger for henting og behandling av elektronisk avfall. Vi kan for eksempel tilby sikker destruksjon av sensitiv data, hvis det kreves. Dersom du har behov for spesialtilpasset henting eller arrangere en samling av hentinger, er det bare å ta kontakt så ordner vi dette for deg.

Ta miljøansvar

Bli medlem i dag