Engineering Circular Economy

november 22nd, 2017

New film outlines Landbell Group’s vision for the circular economy

Discover the true power of our resources...

https://vimeo.com/240627077 In a world of constant consumption, where a linear economy is no longer sustainable for our people, our businesses and our planet, Landbell Group's new film showcases its belief that the circular economy is the only sustainable option for the future. This is why Landbell Group wants to lead and shape the change to a circular economy.

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.