Environmental Compliance Report

mai 1st, 2018

The latest edition of Landbell Group’s newsletter

The Environmental Compliance Report for April 2018 gathers the latest environmental and chemical compliance news from around the world, including:

  • New opportunities for the circular economy
  • Updates on international extended producer responsibility legislation
  • Recent developments in chemical control, and
  • New studies, reports and events

Read the newsletter

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.