Sammen for økt gjenvinnig

juni 21st, 2018

LOOP og ERP har undertegnet ny samarbeidsavtale for LOOPs prosjekter.

LOOP - Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og ERP Norge har undertegnet ny samarbeidsavtale for LOOPs prosjekter. Målet er å styrke informasjons- og kunnskapsformidling om kildesortering og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

– Det langsiktige målet med samarbeidet er å ombruke og resirkulere enda mer av de elektriske produktene vi omgir oss med og bruke ressursene våre mer effektivt. ERP er en viktig støttespiller i så måte, sier Hildegunn Bull Iversen, daglig leder hos LOOP – Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning.

ERP Norge er et landsdekkende returselskap for elektrisk og elektronisk avfall og samler årlig inn omlag 35.000 tonn elektrisk avfall. ERP har virksomhet i 32 land.

Allerede i flere år har ERP Norge vært en viktig støttespiller for den digitale kildesorteringstjenesten sortere.no og LOOP-prosjekter som for eksempel den nasjonale kampanjen  “Slank restavfallet”  og undervisningsfilmen  “Fra null verdi til full verdi”.

– Det er viktig for oss å være med på initiativer som styrker felles budskap om ombruk, resirkulering og bærekraft. Vi har alle ambisiøse mål å jobbe mot – sammen står vi sterkere, sier Sonja Rytter, daglig leder i ERP Norge.

Holdningsskapende dugnad ERP Norge vil være en viktig aktør i LOOPs kampanjer og prosjekter. På denne måten er ERP med på en felles dugnad for å informere befolkningen. Sammen med LOOP vil ERP Norge nå ut til ulike målgrupper og utvikle kampanjer og tjenester som kommuner og renovasjonsselskaper kan benytte lokalt. Gjennom LOOPs tjenester sortere.no, LOOP Miljøskole, samt sosiale medier og holdningskampanjer, vil kommunikasjonen og informasjonsformidling foregå direkte til forbrukere og bedrifter.

– ERP er et spennende selskap som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi er veldig glade for å ha dem på miljødugnaden, sier Hildegunn Bull Iversen hos LOOP.

Verdt å vite: LOOP jobber med flere prosjekter og kampanjer mot barn og unge, innbyggere, kommuner og bedrifter for å kildesortere mer og kaste mindre. I tillegg er LOOPs oppgave å invitere og fremme et bredt samarbeid med sentrale aktører i bransjen som styrker felles og effektiv kommunikasjon til ulike målgrupper.

I dag samarbeider LOOP blant annet med Grønt Punkt Norge AS, Infinitum, Norsk Resy, Sirkel Glass, Renas, Norsk Metallgjenvinning, Batteriretur og kommuner og interkommunale selskaper over hele landet. LOOP mottar årlig støtte fra Klima- og Miljødirektoratet.

Kontakter:

Hildegunn Bull Iversen Daglig leder Epost: hildegunn@loop.no Mobil: 990 45 880

Sonja Rytter Administrerende direktør Epost: Sonja.rytter@erp-recycling.org Mobil: + 47 977 24 014

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.