Nytt fra EU

juni 19th, 2018

Får endringer i produktgrupper betydning for deg som importør eller leverandør av elektriske og elektroniske produkter? 

I Norge har vi en høy utskiftningstakt på EL-varer og vi ligger også høyt på statistikken over innsamlingsgrad. I EU er EL-avfall (WEEE) den raskest voksende avfallsgruppen med ni millioner tonn avfall i EU-området i 2005 og en forventning om 12 millioner tonn i 2020.

Det første WEEE-direktivet kom i 2003 og etablerte en ordning med gratis retur av kasserte EL-varer. Ordningen ble revidert i 2008 for å håndtere den raske vesten i denne typen avfall. I 2014 trådte det nye WEEE-direktivet i kraft. Norge har fulgt og tilpasset seg EUs regelverk fortløpende.

Endringer i kategoriseringen av produktgrupper har imidlertid vært utsatt, og trer i kraft 1.1.19. Nye produkter som er tilpasset det nye direktivet implementeres i regelverket.  Det blir færre grupper, og for Europas del, blir den største endringen at næringselektronikk, som produksjonsmaskiner og teknisk utstyr i industrien, tas inn i regelverket.

For Norges del, og for importører og produsenter i Norge, blir det ingen ingen endringer i hva som innebefattes av produsentansvaret for EL-varer. Eksisterende unntak innenfor blant annet offshore og jernbane vil fortsette som tidligere. Den nye produktgruppene vil heller ikke ha betydning for importører og produsenters vederlag eller rapportering.

For ERP som returselskap vil endringen av produktgrupper få noe betydning for vår rapportering til myndighetene.

Fra EU kan det også nevnes at EU-kommisjonen 28. mai la frem forslag til et nytt direktiv som skal redusere negative miljøeffekter av engangsplast. https://www.kretslopet.no/avfallspolitikk/690-eu-til-kamp-mot-engangsplast

 

 

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.