Producer responsibility webinar in Chinese

november 28th, 2018

The webinar will explain producer responsibility regulations for e-commerce companies in China

e-commerce companies in China are placing goods onto the European market either directly or via e-commerce platforms. Many of these companies are either new or small and are not aware of the producer responsibility regulations in place in Europe for batteries, packaging and WEEE.

This webinar will be presented in Chinese by global key account manager, Peggy Chao, and will explain the definition of a producer and how a producer can comply with the batteries, packaging and WEEE regulations.

The webinar will take place at 4 pm CST on Friday 7th December 2018.

To register, please click here.

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.