by Camilla Rytter

Dekloran pluss brukes i plasten i elektrisk utstyr for å hindre at produktene tar fyr. Aller vanligst er den å finne i plasten på ledninger og kabler, både innendørs og utendørs. 

Problemet er at stoffet er svært lite nedbrytbart, og hoper seg opp over tid. Så langt er det funnet rester av miljøgiften i ørret og fugl flere steder i landet, samt sel og isbjørn i Arktis. Derfor mener direktoratet at det er viktig å få på plass et forbud så raskt som mulig. 

Les mer på Miljødirektoratet sine nettsider.