Ofte stilte spørsmål

EE-avfall

Hva er WEEE?

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er industriens betegnelse for EE-avfall, navngitt etter EU direktivet. EE-avfall er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden.

Elektriske og elektroniske produkter (EE) er alt som inneholder en kabel eller et batteri.
Når elektroniske produkter blir til avfall, blir de vurdert som WEEE.

Hvem betaler for gjenvinning av EE-avfallet?

Produsenter og importører av elektroniske og elektriske varer er lovpålagt å være medlem i et godkjent returselskap. Det betales et miljøgebyr av produsenten/importøren som dekker innsamling og behandling av produktet når dette blir til avfall.

Hvor kan du kaste EE-avfall?

EE-avfall kan leveres inn på miljøstasjoner i din kommune, eller hos forhandler som selger liknende produkter.

Er solcellepanel underlagt WEEE-direktivet?

Ja. Som en del av WEEE-direktivet er gjenvinning av solcellepanel en lovlig forpliktelse over hele Europa.

Batterier

Hva er EU direktivet for batterier?

EUs batteridirektiv pålegger batteriprodusenter til å betale for innsamling og gjenvinning av brukte batterier.

Hva er et returselskap for batterier?

Produsenter og importører må overholde sine forpliktelser gjennom et medlemsskap i et returselskap, som ERP Norge. Vi samarbeider med Batteriretur AS for produsentansvar på batterier.

Hva refererer "Batteriprodusent" til?

Ethvert selskap som produserer eller importerer batterier eller produkter som inneholder batterier til Norge, anses som produsent. Detaljister som importerer eget batterier eller batterier i produkter, er også klassifisert som produsenter.

Emballasje

Hvordan blir de ulike emballasjetypene gjenvunnet?

Se noen av våre gjenvinningsprosesser her.

Hva betyr de forskjellige emballasjemarkeringene og symbolene?

Informasjon om emballasjemerking og symboler finner du her.

Andre spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag.