Ofte stilte spørsmål

EE-avfall

Hva er WEEE?

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er industriens betegnelse for EE-avfall, navngitt etter EU direktivet. EE-avfall er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden.

Elektriske og elektroniske produkter (EE) er alt som inneholder en kabel eller et batteri.
Når elektroniske produkter blir til avfall, blir de vurdert som WEEE.

Hva er WEEE Direktivet?

WEEE-direktivet ble innført for å redusere økende mengder elektrisk avfall (EE) som skal deponeres. Direktivet krever at produsenter av elektroniske varer betaler for gjenvinning av utstyret når det blir avfall.

Hvem betaler for gjenvinning av EE-avfallet?

Produsenter og importører av elektroniske og elektriske varer må bli med i en autorisert «produsentoverensstemmelsesordning», også kjent som et Returselskap for produsentansvar. Produsenten/importøren betaler sin valgte ordning for å samle og resirkulere WEEE på vegne av denne.

Hvor kan du kaste EE-avfall?

EE-avfall kan leveres inn på miljøstasjoner i din kommune, eller hos forhandler som selger liknende produkter.

Er fotovaltiske systemer (PV) underlagt WEEE-direktivet?

Som en del av WEEE-direktivet er gjenvinning av PV-moduler en lovlig forpliktelse over hele Europa. Videre betyr transponering av WEEE-direktivet i medlemslandenes lovgivning at innsamling og gjenvinning av PV-moduler nå er underlagt produsentansvar.

Batterier

Hva er EU direktivet for batterier?

EUs batteridirektiv tvinger batteriprodusenter til å betale for innsamling og gjenvinning av brukte batterier.

Hva er et returselskap for batterier?

Produsenter og importører må overholde sine obligasjoner gjennom et medlemsskap i et returselskap som ERP Norge. Vi samarbeider med Batteriretur AS.

Hva refererer "Batteriprodusent" til?

Definisjonen av en batteriprodusent strekker seg utover batteriprodusenter. Ethvert selskap som produserer eller importerer batterier eller produkter som inneholder batterier til Norge, anses som produsent. Detaljister som importerer eget batterier eller batterier i produkter, er også klassifisert som produsenter.

Emballasje

Hvordan blir de ulike emballasjetypene gjenvunnet?

Se noen av våre gjenvinningsprosesser her What happens to your waste.

Hva betyr de forskjellige emballasjemarkeringene og symbolene?

Informasjon om emballasjemerking og symboler finner du her RecycleNow website.

Andre spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag.