Batterier

Batterier eller akkumulatorer er en hvilken som helst kilde til elektrisk energi som genereres ved direkte konvertering av kjemisk energi og består av en eller flere primære battericeller (ikke oppladbart) eller bestående av en eller flere sekundære battericeller (oppladbart).

De fleste typer batterier inneholder giftige tungmetaller, inkludert nikkel, kadmium og kvikksølv. Alle disse metallene kan gjenvinnes og gjenbrukes. Resirkuleringsbatterier er gode for miljøet, da det holder dem utenfor deponi, hvor tungmetaller kan lekke inn i bakken, og forårsake jord- og vannforurensning og truer dyr og planteliv. Hvis batteriene forbrennes med husholdningsavfall, forårsaker tungmetaller luftforurensning.

Gjenvinningsprosess

 1. Sortering
 2. Shredding

Gjenopprettede materialer

 • Plastikk
 • Metall
 • Syre
 • Bly
 • Mangan
 • Sink
 • Kobolt
 • Kvikksølv
 • Kadmium
 • Nikkel