Emballasje

Denne kategorien inkluderer papir, papp, plastikk, stål, aluminium, polystyren, glass og treverk.

Mange av disse materialene kan gjenvinnes til nye produkter og resirkulering av emballasje reduserer mengden av avfall som blir sendt til deponi, og sparer naturlige ressurser.

Resirkuleringsprosess

 1. Innsamling
 2. Separering
 3. Beleggfjerning
 4. Smelting
 5. Støping
 6. Produksjon

Resirkuleringsprosess

 1. Innsamling
 2. Behandling (Sortering, rensing og dekontaminering)
 3. Knusing og smelting
 4. Produksjon

Resirkuleringsprosess

 1. Innsamling
 2. Prosessering (Blekkfjerning, rensing)
 3. Produksjon

Resirkuleringsprosess

 1. Innsamling
 2. Komprimering
 3. Smelting
 4. Støping
 5. Rulling
 6. Produksjon

Resirkuleringsprosess

 1. Innsamling
 2. Sortering og separering
 3. Shredding
 4. Behandling
 5. Produksjon

Resirkuleringsprosess

 1. Innsamling
 2. Atskilling
 3. Dekontaminering
 4. Produksjon
 5. Ferdige produkter