Kuldemøbler

Produktene inkluderer kjøleskap, frysere og alle apparater med kjøleinnretninger som vannkjølere. Noen apparater inneholder også kjølemiddelgasser klassifisert som ozonavledende stoffer (ODS) som klorfluorkarboner (CFC), hydrofluorokarboner (HFC) og hydroklorfluorkarboner (HCFC) som nå er forbudt.

Disse gassene er fanget og behandlet i ODS-gjenvinningsplanter. Forurensning av kaldt utstyr innebærer en rekke prosesser: Kompressorer dekontamineres for å gjenvinne ODS og oljer; isolerende skum behandles for å gjenvinne ODS; Metaller blir reddet og videresolgt; og plast kan brukes til nye produkter. Gjenvinte oljer og ODS blir destruert i en spesialisert behandlingsprosess.

Gjenvinningsprosess

  1. Dekontaminering
  2. Shredding
  3. Separasjon
  4. Dekontaminering av skum

Gjenopprettede materialer

  • Gass
  • Olje
  • Skum
  • Plastikk
  • Jernholdig metall
  • Ikke-jernholdig metall