Elektriske og elektroniske produkter kan inneholder helse -og miljøskadelige stoffer. Innsamling, sortering og behandling av avfallet er derfor regulert i Avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Vårt mål er å bistå produsentene av elektriske og elektroniske produkter til å best mulig beskytte naturen og miljøet og slik opprettholde produsentansvaret.
Som godkjent returselskap for EE-avfall, tar ERP ansvaret for selve innsamlingen og behandlingen av EE-avfallet. Alle produsenter og importører i Norge er pålagt å være medlem i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet. Et miljøgebyr legges på prisen av varer som kommer ut på markedet. Størrelsen på gebyret bestemmes av kostnadene tilknyttet innsamling og gjenvinning av produktet.

For å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og returselskapene har Miljødirektoratet etablert EE-registeret. EE-registeret har oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter og informerer dem om hvilke plikter avfallsforskriften pålegger dem.

 

Kommuner og forhandlere

Alle kommunale gjenvinningsstasjoner er pliktig til å ta imot EE-avfall fra forbrukere – helt gratis.
Det samme gjelder forhandlere som selger samme type produkt som forbrukeren ønsker å kaste, uavhengig av merke. Derfor må kommuner og utsalgssteder også være tilknyttet et godkjent returselskap for håndtering av EE-avfallet som kommer inn til dem.

 

Behandling av avfallet

Som medlem hos ERP sørger vi for at alle forpliktelsene til produsentansvaret overholdes. Vi bistår med innsamling, transport og behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Vi tar oss også av all rapportering til EE-registeret.
ERP samarbeider med Revac AS for landsdekkende innsamling og transportløsninger. EE-avfallet blir fraktet til deres eget behandlingsanlegg i Revetal i Vestfold der det sorteres og behandles i tråd med forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Brukbare produkter går til ombruk. De henter ut verdifulle resurser som stål, kobber, aluminium og andre verdifulle metaller til gjenbruk. Målet er at mest mulig av avfallet går tilbake i kretsløpet. Slik bidrar ERP i samarbeid med partnerne til god sirkulærøkonomi.

 

3 millioner tonn i Europa

På Europeisk nivå har ERP samlet inn og behandlet over 3 millioner tonn EE-avfall siden oppstarten i 2002. Det tilsvarer 12 millioner kjøleskap og 39 millioner TV-er. I Norge har vi samlet inn 231.000 tonn siden 2011, omtrent 30.000 tonn i året.

La oss ta hånd om ditt produsentansvar!

Bli medlem