Kontaktinfo

Produsenttype *

Estimerte mengder satt på det norske marked

ESTIMERT PERIODE FOR 1 ÅR (12 MND)

B2C [kg] Produkter som benyttes i forbrukersammenheng Dvs. Alle TV-apparater, lysarmaturer og PC-maskiner er klassifisert B2C-produkter uansett deres salgskanal.
B2B [kg] Produkt som ikke kan brukes i forbrukersammenheng. Dvs. servere, salgsautomater, business kopimaskiner og sykehusutstyr.

Kuldemøbler

Andre store husholdningsapparater

Som andre store husholdningsapparater regnes komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse.

Små husholdningsapparater

Som små husholdningsapparater regnes støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykjern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse.

Datamonitorer

Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr

Som andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr regnes PC-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art.

Fjernsynsapparater

Ande lyd- og bildeutstyr

Som andre lyd- og bildeutstyr regnes radioapparater, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter og andre produkter og utstyr av lignende art.

Belysningsutstyr

Som belysningsutstyr regnes lysarmaturer, lamper og annen belysning og utstyr av lignende art.

Lyskilder

Som lyskilder regnes glødelamper, sparepærer, lysstoffrør og utstyr av lignende art.

Elektrisk og elektronisk verktøy

Som elektrisk og elektronisk verktøy regnes borremaskiner, slipemaskiner, dreiemaskiner, skrumaskiner, sveiseverktøy, utstyr til sprøyting, gressklippere og andre produkter eller utstyr av lignende art.

Leker, fritids- og sportsutstyr

Som leker, fritids- og sportsutstyr regnes togbaner, videospill, treningsapparater, spilleautomater og annet utsyr av lignende art.

Medisinsk utstyr

Som medisinsk utstyr regnes strålebehandlingsutsyr, dialyseutstyr, laboratorieutstyr, fryseutstyr og andre apparater og utstyr av lignende

Røykvarslere

Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter

Som andre overvåknings- og kontrollinstrumenter regnes, termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art.

Salgsautomater

Som salgsautomater regnes salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter.

Kabler og ledninger

Som kabler og ledninger regnes isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignede art.

Elektroteknisk utstyr

Som elektroteknisk utstyr regnes person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art.

Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon

Som fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon regnes varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art.

Oppsummering

oppsummering av mengder.

0 Kg
0 Kg