Våre tjenester

EE-avfall

EE – Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr

Moderne elektronikk er laget av sjeldne og dyre ressurser, som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis avfallet håndteres riktig.

Fra store til små produkter, fra lamper til IT – når enhetene har nådd sin levetiden regnes de som avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall). EE-avfall inneholder en kompleks blanding av materialer, hvorav noen er farlige, som kan forårsake store miljø- og helseproblemer hvis de kasserte enhetene ikke håndteres riktig.

Forbedring av innsamling, behandling og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (EE) ved slutten av levetiden kan

  • forbedre bærekraftig produksjon og forbruk
  • øke ressurseffektiviteten
  • bidra til sirkulær økonomi

Gjenvinning

EE-avfall -gjenvinning – kategoriene

Det finnes ulike kategorier av EE-avfall, både når det gjelder sammensetningen og måtene for håndtering, behandling og resirkulering:

EU har innført WEEE Directive og RoHS Directive for å takle problemet med den økende mengden EE-avfall.

Avfallsforskriften – her

Large domestic appliances

Washing machines, tumble dryers, dishwashing machines, cookers;
The first stage of recycling is decontamination: cables and other electrical components are removed; ballasts, plastics, iron compounds and other metals are separated and recovered. These materials are then sent for further processing and recovery.

Recycling process

1. Pre-shedding decontamination

2. Shredding

3. Separation

Recovered materials

Cables

Concrete

Capacitor

Plastic

Ferrous Metal

Non-Ferrous Metal

Temperature exchange equipment /Cooling appliances

Refrigerators, freezers, automatic cold products delivery machines.

Products include fridges, freezers, and any appliances with refrigerating devices such as water coolers. Some appliances also contain refrigerant gases classified as Ozone Depleting Substances (ODS) such as chlorofluorocarbons (CFC), hydrofluorocarbons (HFC) and hydro-chlorofluorocarbons (HCFC) that are now banned.

These gases are captured and treated in ODS recovery plants. Cold appliance de-pollution entails a variety of processes: compressors are decontaminated to recover ODS and oils; insulating foam is treated to recover ODS; metals are salvaged and resold, and plastics can be reused for new products. Recovered oils and ODS are destroyed in a specialised treatment process.