Våre tjenester

Kunnskapsdatabase (KDB)

Knowledge Database (KDB)

En nettbasert forskriftsinformasjonstjeneste. Med en lisens kan du få tilgang til informasjon om kjernekrav med bare noen få klikk. Videre kan KDB justeres etter region og avfallsstrøm. Du kan til og med sammenligne EPR-forpliktelsene til forskjellige land rundt om i verden. Og med KDBs siste oppdateringstjeneste, vil du holde deg på sporet med den nyeste lovgivningen og bli varslet når noe endres..