Sammen for en bærekraftig fremtid

Når det gjelder å ta ansvar for miljøet, er handling viktigere enn ord. Derfor er det vår oppgave i ERP å omsette ideer til konkret handling og gjøre det lettere for produsenter å opptre ansvarlig når de håndterer emballasje, batterier og elektrisk og elektronisk avfall.

Vi tar sikte på å gi våre medlemmer høykvalitets etterlevelse til best mulig pris og forenkle kompleksiteten i samsvar, rapportering og avfallshåndtering. Videre ser vi det som vår oppgave å informere forbrukere og bygge bro til myndighetene for å legge grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid.

ERPs hovedtjenester inkluderer:

  • Sikre samsvar for Elektriske og elektroniske produkter
  • Sikre overholdelse av forpliktelse for Emballasje (gjennom Grønt Punkt Norge AS)
  • Sikre samsvar av forpliktelse for batterier

GLOBAL FORANKRING

Miljøpåvirkning på tvers av landegrensene

Internasjonal handel og økende forbruk gjør resirkulering til en presserende og altfor kompleks oppgave. ERP bidrar til å fokusere innsatsen for å oppnå størst mulig effekt for forbrukere, produsenter og samfunnet.

10 millioner tonn WEEE og emballasje

Icon impact batteries

Over 40 000 tonn batterier

35 returordninger

Vi hjelper deg med å administrere ditt ansvar

Vårt oppdrag er å hjelpe medlemmene med å administrere sitt ansvar effektivt og globalt med hensyn til elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasjegjenvinning – alt støttet av våre unike datatjenester.

Vi ble utviklet av produsenter for produsenter, og vi har som mål å gi våre medlemmer høykvalitets etterlevelse til best mulig pris og forenkle kompleksiteten i samsvar, rapportering og avfallshåndtering.

OM ERP

ERP tilbyr en komplett resirkuleringsplattform for:

  • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Emballasje
  • Batteri

Om ERP

Europeisk spesialist på resirkulering av avfall

Vi er det første returselskapet som er autorisert til å operere i forskjellige land siden 2002, som svar på det første EU-direktivet om WEEE.
Gjennom årene har ERP opparbeidet verdifull erfaring i hvert land, og vi utgjør i dag det største verdensomspennende nettverket av eksperter på etterlevelse og innsamling av utvidet produsentansvar (EPR).

OM ERP

Mer enn 38,600 medlemmer fordelt på 62 land stoler på ERP.

Siden 2014 har ERP vært en del av Landbell Group og vi tilbyr mer enn bare gjenvinningsløsninger, som miljø og kjemikalie rådgivning

GLOBAL FORANKRING

Internasjonal måloppnåelse

I 2021 oppfylte våre produsentansvarsorganisasjoner (PRO) innsamlingsmålene i alle land der vi opererer.  Vi oppfyller de juridiske forpliktelsene til medlemmene våre og holder dem fullstendig kompatible.

Disse PRO-ene, som opererer i et konkurranseutsatt miljø, viste et sterkt fokus på å drive innovasjon og forbedre tjenestene som tilbys våre medlemmer.

Icon impact packaging

Dedikerte eksperter i 15 land

Operated by ERP worldwide