Hvem er du

Vi kobler sammen sentrale interessenter for en felles innsats for miljøet

ERP tilbyr et bredt spekter av returtjenester og lignende løsninger som systematiserer sortering og resirkulering av produkter og emballasje på tvers av landegrensene. Men vi gjør mer enn det. For produsenter, forbrukere og offentlige myndigheter har en felles interesse i å skape mer bærekraftige produktsykluser og ansvarlige forbruksmønstre. Derfor kobler vi sammen nøkkelinteressenter, informerer, innoverer og gjør det enklere å velge kompatible løsninger, nå og i fremtiden.

ERP Recycling Image

Våre tjenester

Slik kan vi hjelpe deg

Vi kan administrere forpliktelsene dine, sikre at du overholder dem og identifisere hvor det er potensiale i virksomheten din for å frigjøre verdi. Vi ønsker å hjelpe deg å få mest mulig ut av ressursene dine.

ERP Business Icon

Produsenter

Vi bistår medlemmene våre med å overholde forskrifter om gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), batterier og emballasje.

ERP local authorities icon

Myndigheter

Vi sikrer kontrakter med myndigheter for å samle inn og behandle avfall og oppfylle samsvarskrav. Vi jobber med myndighetene for å sikre innsamling og behandling i henhold til Avfallsforskriften.

ERP consumer Icon svg

Forbrukere

Vi informerer forbrukerne om fordelene med resirkulering i en tid hvor forbruket øker og mengden avfall stadig vokser.