Hvem er du

Myndigheter

Lokalt ansvar

Tenk globalt – handle lokalt

Etter innføring av WEEE direktivet har ERP jobbet med mange lokale myndigheter på tvers av landegrensene. Vi utvikler lokale samarbeid og jobber tett med myndigheter, kommuner, miljøorganisasjoner samt alle involverte parter i avfallskjeden (henteplasser, transportører, gjenvinningsstasjoner osv). Alt for å sikre at så mye som mulig av avfallet blir håndtert på best mulig måte ihht lovverket og egne målsetninger og kvalitetsstandarder.

ERP bruker lokale leverandører så langt det er mulig. Slik reduserer vi vårt miljøavtrykk og støtter opp under lokal økonomi.

Å være en del av et globalt selskap gir ERP mangfold og omfattende komptanse om lokale og grenseoverskridende forpliktelser. Vi er delaktig i flere strategiske og relevante arbeidsgrupper som gjør at vi er i front av beslutningsprosessene.