Aktualności

Najskuteczniejsza realizacja innowacyjnych strategii recyklingu

Ułatwiamy recykling i zgodność z przepisami. Nasze proste rozwiązania obejmują WEEE, baterie i recykling opakowań – a wszystko to wspierane przez nasze wyjątkowe usługi w zakresie danych.

Stworzony przez producentów dla producentów, naszym celem jest zapewnienie naszym członkom wysokiej jakości zgodności w najlepszej możliwej cenie oraz uproszczenie złożoności zgodności i raportowania.

ERP Recycling Image

USŁUGI

W ten sposób możemy Ci pomóc

Możemy zarządzać Twoimi zobowiązaniami, zapewniać ich przestrzeganie i określić, gdzie w Twojej firmie istnieje potencjał i możliwości. Chcemy pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoje zasoby.

ERP Business Icon

Producenci/Dystrybutorzy/Importerzy

Pomagamy naszym członkom w przestrzeganiu przepisów dotyczących recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii i opakowań.

ERP local authorities icon

Lokalne władze

Zabezpieczanie umów z władzami lokalnymi na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz spełnianie wymagań dotyczących zgodności z przepisami.

ERP consumer Icon svg

Konsumenci

Edukujemy konsumentów o korzyściach płynących z recyklingu w czasie, gdy konsumpcja wzrasta, a odpadów gromadzi się coraz więcej.