Nasze zasoby

Stworzyliśmy centrum wiedzy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i opakowaniach, w którym zamieściliśmy informacje i materiały edukacyjne związane z systemem zarządzania odpadami, circular economy oraz przybliżamy tematykę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (CSR)

Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego (circular economy) jest wyjątkową szansą dla środowiska, konsumentów i wzrostu światowej konkurencyjności Europy. Wydaliśmy biuletyn przybliżający tę tematykę.

Pobierz dokument