Dlaczego oddajemy odpady do recyklingu?

Konsumenci kupując coraz więcej produktów (w tym również elektryczny sprzęt), wpływają na stopniowe skracanie cykli życiowych produktów, i tym samy wzrost ilości odpadów, takich jak opakowania, baterie i nieużywane urządzenia.

Efektywne rozwiązania związane z przetwarzaniem i recyklingiem pozytywnie wpływają na społeczeństwo, biznes i środowisko.

 

Co może zostać poddane recyklingowi?

Wierzymy, że recykling może być prosty.

Wśród bardzo różnorodnych produktów, materiałów i rozmaitych symbolach na opakowaniach, nie zawsze jest łatwo rozróżnić jaki materiał podlega recyklingowi, a jaki nie.

Stworzyliśmy interaktywny przewodnik zawierający informacje o tym, co podlega a co nie podlega recyklingowi; dodatkowo umieściliśmy w nim ogólne informacje o procesie recyklingu i pokazujemy, co może zostać ponownie użyte.

Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu recyklingu prosimy kliknąć w poniższe ikony.

 

Sprzęt wielkogabarytowy

W tej kategorii znajdują się urządzenia elektryczne, takie jak: pralki, piekarniki, zmywarki, suszarki bębnowe.

Pierwszym etapem recyklingu jest oddzielenie szkodliwych materiałów: okablowanie i elektryczne elementy są usuwane; balast, plastik, związki żelaza i inne metale są oddzielane i odzyskiwane. Wszystkie pozyskane w ten sposób frakcje są wysyłane do dalszego przetworzenia i odzyskania.

Proces recyklingu

 1. wstępne rozdrabnianie
 2. rozdrabnianie
 3. sortowanie

Materiały odzyskane

 • Kable
 • Beton
 • Kondensator
 • Plastik
 • Metale żelazne
 • Metal nieżelazny

Read More

Urządzenia chłodzące

Do urządzeń chłodniczych wliczamy: lodówki, zamrażarki i urządzenia zawierające elementy chłodnicze, np. chłodnice wody. Niektóre urządzenia zawierają gazy chłodzące sklasyfikowane jako Substancje Niszczące Ozon (Ozone Depleting Substances (ODS)) takie jak chlorofluorowęglowodory (CFC), hydrofluorowęglowodory (HFC) oraz hydrochlorofluorowęglowodory (HCFC), które zostały zakazane.

Przetwarzanie urządzeń chłodniczych jest skomplikowane – do odzyskiwania gazów (ODS, gazy cieplarniane) i olejów z kompresorów i z piany izolacyjnej, stosuje się specjalistyczne instalacje; inne frakcje, jak metale, po odzyskaniu zostają sprzedane, plastik może zostać użyty przy produkcji nowych produktów. Odzyskane oleje i gazy cieplarniane zostają zniszczone w trakcie specjalistycznych procesów.

Proces recyklingu

 1. wstępne oddzielenie niebezpiecznych elementów
 2. rozdrabnianie
 3. rozdzielenie frakcji
 4. oczyszczanie piany

Materiały odzyskane

 • Gaz
 • Olej
 • Piana
 • Plastik
 • Metale żelazne
 • Metal nieżelazny

Read More

Urządzenia wyświetlające

Urządzeniami wyświetlającymi są – urządzenia zawierające kineskopy (które można spotkać w starych telewizorach i monitorach komputerowych) oraz płaskie ekrany telewizorów i monitorów komputerowych, takie jak plazma czy LCD.

Kineskopy (CRT) zawierają trujący luminofor, szkło ołowiowe, miedź i inne rzadkie metale. Materiały te zostają ponownie użyte przy produkcji nowych produktów; odzyskowi podlegają również panele telewizyjne i szkło kineskopowe – warstwa zewnętrzna szkła kineskopowego jest zdejmowana, szkło po oczyszczeniu przekazywane jest do budowy nowych wyświetlaczy.

W większość wyświetlaczy LCD używana jest rtęć do podświetlenia ekranu. Przed przetworzeniem urządzenia, w trakcie demontażu, najpierw usuwa się lampy ją zwierające.

Aktualnie poszukiwane są bardziej efektywne, zautomatyzowane metody przetwarzania tego typu urządzeń.

Proces recyklingu

 1. ręczny demontaż
 2. odzielenie kineskopu (Pb, Ba)
 3. kruszenie i odzyskanie metalu
 4. czyszczenie szkła

Materiały odzyskane

 • Metale żelazne
 • Metal nieżelazny
 • Monitory i elektronika
 • Płytka drukowana
 • Szkło bezołowiowe
 • Szkło ołowiane

Read More

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Odpady powstające z małych urządzeń gospodarstwa domowego stanowią najbardziej skomplikowany strumień odpadów elektrycznych ze względu na różnorodność materiałów, z których zostały wyprodukowane: metal, plastik, szkło, papier.

W tej kategorii znajdują się urządzenia służące do sprzątania (np. odkurzacze, zamiatarki dywanów); urządzenia do szycia, robienia na drutach, tkania i innych prac związanych z tekstyliami, żelazka i inne urządzenia do prasowania, magle, tostery, frytkownice, młynki, ekspresy do kawy, otwieracze do puszek, kartonów i innych opakowań, noże elektryczne, maszynki do obcinania włosów, suszarki do włosów, szczoteczki do zębów, golarki, urządzenia do masażu i inne urządzenia służące do pielęgnacji ciała, zegary, zegarki oraz urządzenia służące do pomiaru, rejestracji i ewidencji czasu, etc.. Wstępne przygotowanie do przetworzenia polega na usunięciu baterii, okablowania, tonerów, pojemników na tonery. Następnie urządzenia zostają rozdrobnione, powstające w ten sposób frakcje plastiku i metalu są sortowane.

Proces recyklingu

 1. ręczny demontaż
 2. miażdżenie
 3. ręczne sortowanie
 4. rozdrabnianie
 5. rozdzielenie frakcji

Materiały odzyskane

 • Kable
 • Materiały drobnoziarniste
 • Odpady
 • Pojedynczy składnik
 • Metale żelazne
 • Metal nieżelazny
 • Plastik

Read More

Gazowe lampy wyładowcze

W skład tej kategorii wchodzą świetlówki oraz żarówki energooszczędne, nazywane również świetlówkami kompaktowymi (CEL).

Regulacjom nie podlegają dawniej używane żarówki i halogeny

Przetworzenie lamp polega na potłuczeniu ich i wypłukaniu w specjalnych pojemnikach ciśnieniowych. Specjalistyczne urządzenia używane są do usuwania toksycznej rtęci i luminoforu. Odzyskane materiały są sortowane na szkło, metal i plastik.

Luminofor oraz odzyskana rtęć mogą zostać ponownie użyte przy produkcji nowych lamp, potłuczone szkło przy produkcji wykładzin podłogowych, a gdy jest wystarczająco drobne – przy produkcji nowych lamp. Aluminiowe końcówki i inne metale zostają przetopione – i przekazane do ponownej produkcji.

Proces recyklingu

 1. rozdrabnianie
 2. rozdzielanie frakcji
 3. odzyskanie pyłów

Materiały odzyskane

 • Metale żelazne
 • Metal nieżelazny
 • Rtęć

Read More

Baterie

Baterie i akumulatory są źródłami energii elektrycznej generowanej z bezpośredniej konwersji energii chemicznej; baterie dzielimy na baterie jednorazowe – pierwotne – bez możliwości ich naładowania, oraz akumulatory – wtórne, które można ładować.

Większość baterii zawiera toksyczne metale ciężkie: nikiel, kadm, rtęć. Większość tych metali może zostać odzyskana i ponownie użyta. Dzięki recyklingowi baterie nie trafiają na wysypiska śmieci, gdzie, w trakcie ich rozkładu, metale ciężkie przedostając się do gruntu i wód gruntowych powodują ich skażenie. Próby spalenia baterii wpływają na skażenie powietrza. Zanieczyszczenia tego typu wpływają na cały ekosystem – również na człowieka, zwierzęta i rośliny.

Proces recyklingu

 1. sortowanie
 2. rozdrabnianie

Materiały odzyskane

 • Plastik
 • Metal
 • Kwas
 • Ołów
 • Mangan
 • Cynk
 • Kobalt
 • Rtęć
 • Kadm
 • Nikel

Read More

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne, których budowa oparta jest na krzemie, podlegają normalnej obróbce szkła bez potrzeby usuwania warstwy półprzewodnikowej.

Panele fotowoltaiczne oparte na bezkrzemowej technologii wymagają specjalnych metod usuwania półprzewodników oraz izolacji toksycznych metali ciężkich.

 

Materiały odzyskane

 • Kable
 • Cynk
 • Kwas
 • Nikel

Read More

Opakowania

W tej kategorii znajdują się materiały służące do produkcji różnych opakowań – papier, karton, plastik, polistyreny, stal, aluminium, szkło i drewno.

Wiele z tych materiałów może zostać przetworzone i ponownie użyte przy produkcji nowych produktów; przetwarzanie opakowań zmniejsza ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci, chroniąc środowisko naturalne.

Proces recyklingu

 1. zbiórka
 2. rozdzielenie frakcji
 3. czyszczenie warstwy zewnętrznej z nadruków
 4. przetopienie
 5. odlewanie
 6. przekazanie do ponownej produkcji

Proces recyklingu

 1. zbiórka
 2. przetwarzanie (sortowanie, czyszczenie, usuwanie niebezpiecznych substancji)
 3. kruszenie i mielenie
 4. przekazanie do ponownej produkcji

Proces recyklingu

 1. zbiórka
 2. przetworzenie (usunięcie tuszu, czyszczenie, i screening)
 3. przekazanie do ponownej produkcji

Proces recyklingu

 1. zbiórka
 2. miażdżenie
 3. przetapianie
 4. odlewanie
 5. walcowanie
 6. przekazanie do ponownej produkcji

Proces recyklingu

 1. zbiórka
 2. sortowanie i rozdzielenie frakcji
 3. rozdrabnianie
 4. obrabienie
 5. przekazanie do ponownej produkcji

Proces recyklingu

 1. Zbiórka
 2. sortowanie
 3. usuwanie niebezpiecznych substancji
 4. przekazanie do ponownej produkcji

Read More