Baterie

Baterie i akumulatory są źródłami energii elektrycznej generowanej z bezpośredniej konwersji energii chemicznej; baterie dzielimy na baterie jednorazowe – pierwotne – bez możliwości ich naładowania, oraz akumulatory – wtórne, które można ładować.

Większość baterii zawiera toksyczne metale ciężkie: nikiel, kadm, rtęć. Większość tych metali może zostać odzyskana i ponownie użyta. Dzięki recyklingowi baterie nie trafiają na wysypiska śmieci, gdzie, w trakcie ich rozkładu, metale ciężkie przedostając się do gruntu i wód gruntowych powodują ich skażenie. Próby spalenia baterii wpływają na skażenie powietrza. Zanieczyszczenia tego typu wpływają na cały ekosystem – również na człowieka, zwierzęta i rośliny.

Proces recyklingu

 1. sortowanie
 2. rozdrabnianie

Materiały odzyskane

 • Plastik
 • Metal
 • Kwas
 • Ołów
 • Mangan
 • Cynk
 • Kobalt
 • Rtęć
 • Kadm
 • Nikel