Urządzenia chłodzące

Do urządzeń chłodniczych wliczamy: lodówki, zamrażarki i urządzenia zawierające elementy chłodnicze, np. chłodnice wody. Niektóre urządzenia zawierają gazy chłodzące sklasyfikowane jako Substancje Niszczące Ozon (Ozone Depleting Substances (ODS)) takie jak chlorofluorowęglowodory (CFC), hydrofluorowęglowodory (HFC) oraz hydrochlorofluorowęglowodory (HCFC), które zostały zakazane.

Przetwarzanie urządzeń chłodniczych jest skomplikowane – do odzyskiwania gazów (ODS, gazy cieplarniane) i olejów z kompresorów i z piany izolacyjnej, stosuje się specjalistyczne instalacje; inne frakcje, jak metale, po odzyskaniu zostają sprzedane, plastik może zostać użyty przy produkcji nowych produktów. Odzyskane oleje i gazy cieplarniane zostają zniszczone w trakcie specjalistycznych procesów.

Proces recyklingu

  1. wstępne oddzielenie niebezpiecznych elementów
  2. rozdrabnianie
  3. rozdzielenie frakcji
  4. oczyszczanie piany

Materiały odzyskane

  • Gaz
  • Olej
  • Piana
  • Plastik
  • Metale żelazne
  • Metal nieżelazny