Urządzenia wyświetlające

Urządzeniami wyświetlającymi są – urządzenia zawierające kineskopy (które można spotkać w starych telewizorach i monitorach komputerowych) oraz płaskie ekrany telewizorów i monitorów komputerowych, takie jak plazma czy LCD.

Kineskopy (CRT) zawierają trujący luminofor, szkło ołowiowe, miedź i inne rzadkie metale. Materiały te zostają ponownie użyte przy produkcji nowych produktów; odzyskowi podlegają również panele telewizyjne i szkło kineskopowe – warstwa zewnętrzna szkła kineskopowego jest zdejmowana, szkło po oczyszczeniu przekazywane jest do budowy nowych wyświetlaczy.

W większość wyświetlaczy LCD używana jest rtęć do podświetlenia ekranu. Przed przetworzeniem urządzenia, w trakcie demontażu, najpierw usuwa się lampy ją zwierające.

Aktualnie poszukiwane są bardziej efektywne, zautomatyzowane metody przetwarzania tego typu urządzeń.

Proces recyklingu

  1. ręczny demontaż
  2. odzielenie kineskopu (Pb, Ba)
  3. kruszenie i odzyskanie metalu
  4. czyszczenie szkła

Materiały odzyskane

  • Metale żelazne
  • Metal nieżelazny
  • Monitory i elektronika
  • Płytka drukowana
  • Szkło bezołowiowe
  • Szkło ołowiane