Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne, których budowa oparta jest na krzemie, podlegają normalnej obróbce szkła bez potrzeby usuwania warstwy półprzewodnikowej.

Panele fotowoltaiczne oparte na bezkrzemowej technologii wymagają specjalnych metod usuwania półprzewodników oraz izolacji toksycznych metali ciężkich.

 

Materiały odzyskane

  • Kable
  • Cynk
  • Kwas
  • Nikel