Często zadawane pytania

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Co to jest WEEE?

WEEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; jest przemysłowym określeniem odpadów elektrycznych, nazwanych zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej, która obejmuje ich przetwarzanie.

Odpady elektryczne są najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny określa urządzenia zasilane przez prąd (baterie lub wtyczkę do prądu). Do urządzeń elektrycznych zaliczamy również świetlówki oraz żarówki energooszczędne. Dyrektywa nie obejmuje żarówek żarnikowych. W momencie, gdy sprzęt elektryczny (EEE) staje się odpadem nazywamy go zużytym sprzętem elektrycznym (WEEE).

Co to jest Dyrektywa WEEE?

Dyrektywa WEEE powstała, aby zmniejszyć ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych wyrzucanych na wysypiska śmieci. Dyrektywa nakłada na producentów obowiązek płacenia za przetworzenie zużytego sprzętu.

Kto płaci za recykling zużytego sprzętu elektrycznego?

Producenci oraz importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą dołączyć się do systemu zbiórki i przetwarzania odpadów podpisując umowę z organizacją odzysku, której płacą za wykonanie w ich imieniu obowiązków.

Gdzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny do recyklingu?
  • w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w których można za darmo zostawić wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw
  • w sklepach zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych
  • w czasie specjalnie organizowanych zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Jaka jest podstawowa budowa paneli fotowoltaicznych (PV)?

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z wielu komponentów: grupy komórek fotowoltaicznych nazwanych „modułami” (lub „panelami”), przynajmniej jednej baterii, regulatora ładowania lub kontrolera dla systemu autonomicznego; inwertera (falownika) zmieniającego prąd zmienny na prąd stały; okablowania i osprzętu montażowego.

Czy panele fotowoltaiczne (PV) podlegają Dyrektywie WEEE?

Tak, panele fotowoltaiczne podlegają pod regulacje prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego w całej Europie.

Jakie obowiązki spoczywają na firmie zajmującej się fotowoltaiką?

Wprowadzającymi panele fotowoltaiczne są producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, importerzy oraz sprzedający przez Internet lub na odległość.

Wprowadzający PV są zobligowani do finansowania oraz zabezpieczania zbiórki i przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych sprzedawanych na terytorium krajów UE. Sytuacja ta dotyczy również urządzeń będących elementami PV – urządzeń magazynujących energię (na przykład baterii i akumulatorów).

Baterie

Co to jest Dyrektywa Bateryjna?

Dyrektywa Bateryjna zobowiązuje wprowadzających baterie do finansowania zbiórki i przetworzenia zużytych baterii.

Jakie są obowiązki producenta baterii?

Producenci oraz importerzy baterii muszą dołączyć się do systemu zbiórki i przetwarzania odpadów podpisując umowę z organizacją odzysku, której płacą za wykonanie w ich imieniu obowiązków.

Co oznacza pojecie "producent baterii"?

Wprowadzającym baterie jest firma, która produkuje, importuje baterie na terytorium Polski; detalista, który importuje baterie pod własną marką lub sprzedaje urządzenia zwierające baterie również uważany jest za wprowadzającego.

Opakowania

Jakie są rodzaje recyklingu opakowań?

Zapoznaj się z procesem recyklingu opakowań w naszym przewodniku Co dzieje się z odpadami?

Co oznaczają różne symbole i znaki umieszczane na opakowaniach?

Informację na temat znaczenia symboli i znaków opakowaniach możesz znaleźć na stronie

RecycleNow website.

Raportowanie

Jak określamy czy Państwa firma podlega obowiązkom ustawowym?

Aby określić, czy Państwa firma podlega obowiązkom ustawy o opakowaniach, musimy przyjrzeć się, jak wykorzystywane są opakowania, jak wygląda przepływ ich strumienia do i z firmy. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć działanie Państwa firmy i pomoże w określeniu obowiązków, które na niej spoczywają

Jak określamy masę, którą należy podać w sprawozdaniach?

Posiadamy obszerną bazę danych zawierającą informację o wadze opakowań. Baza jest sukcesywnie uaktualniana i powiększana o dane zbierane od dostawców i ręcznego ważenia. To wyjątkowe oprogramowanie porównuje rodzaj produktu z masami z bazy i wylicza masę, jaką należy zadeklarować do wypełnienia ustawowych obowiązków.

Dlaczego nasi klienci korzystają z naszych usług związanych z danymi?

Proces uzyskania informacji na temat wagi opakowań i ocenienie, czy firma podlega obowiązkom ustawowym, są skomplikowane, szczególnie, gdy przepisy prawa są ciężkie do zrozumienia Outsourcing, który proponujemy, pozwala przekazać dalej pracę związaną z ze zbieraniem danych i procesem ich wyliczania. Nasza praca pozwala naszym klientom zaoszczędzić cenny czas, zasoby, a co najważniejsze – zapewnia działanie zgodne z przepisami prawa w Polsce

Chcą Państwo wiedzieć więcej?

Prosimy o kontakt