Gdzie może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i opakowania do recyklingu?

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, baterii i opakowań pochodzących z gospodarstw domowych jest darmowa. Odpady mogą Państwo oddać:

  • w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • w sklepach zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych
  • w czasie specjalnie organizowanych zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • wrzucić do specjalnych kontenerów przeznaczonych na dany rodzaj odpadów

 

 

Recykling baterii

Zużyte baterie mogą Państwo oddać na terenie całej Polski w punktach Poczty Polskiej, wielu sklepach, instytucjach, szkołach. Wystarczy zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do zbiórki zużytych baterii i je tam zanieść.

Baterie można także oddać we wszystkich PSZOK-ach.