Gdzie może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i opakowania do recyklingu?

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, baterii i opakowań pochodzących z gospodarstw domowych jest darmowa. Odpady mogą Państwo oddać:

  • w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • w sklepach zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych
  • w czasie specjalnie organizowanych zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • wrzucić do specjalnych kontenerów przeznaczonych na dany rodzaj odpadów

 

 

Recykling baterii

Zbieramy baterie z wielu punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie całej Polski – z biur, szkół, sklepów, urzędów.

pudełko do zbiórki

odebranie zebranych baterii