Nasze działania

Usługi – Globalne rozwiązania

Globalne rozwiązania

Jesteśmy dumni z tego, że należymy do Landbell Group — wiodącego światowego dostawcy usług i doradztwa w zakresie zgodności z przepisami środowiskowymi i chemicznymi.

Dzięki kompleksowemu zakresowi usług możemy zaoferować spersonalizowane pakiety, które zapewniają firmie wartości i możliwości wykraczające poza zgodność. Nasi eksperci mają dogłębną wiedzę na temat lokalnych przepisów i obowiązków, które Cię dotyczą, i mogą zapewnić Ci łatwe, wykonalne operacje, które zapewnią przestrzeganie przepisów.

Oferujemy:

  • Europejskie zarządzanie zgodnością z przepisami i ustawami
  • Zakres ZSEiE/baterie/opakowania, Autoryzowany przedstawiciel
  • Lokalne rozwiązania w zakresie odbioru i zwrotów
  • Bezpieczne niszczenie danych
  • Usługi zarządzania danymi
  • Lokalne doradztwo środowiskowe
  • Ochrona reputacji marki

Zdejmujemy z Twoich barków obciążenia administracyjne, zapewniając spokój ducha i oszczędzając czas i zasoby w tym procesie.