Circular Economy Package under discussion at the EU:

6 kwietnia, 2016

ERP supports consistent, constructive solutions for EPR schemes across Europe

New Circular Economy position paper published by ERP

European Recycling Platform (ERP) being part of the Landbell Group, welcomes the new Circular Economy Package from the EU as a further step towards delivering a circular economy without jeopardising the competitiveness of companies already building the circular economy.

Building on more than 10 years’ experience as a truly European company operating take-back systems for WEEE, batteries and packaging in 15 European countries under various compliance frameworks, ERP makes recommendations to EU decision makers.

A-Coherent-Framework-for-an-Ambitious-Circular-Economy-in-Europe-ERP

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Nie chodzi tylko o procesy i zgodność, ale także o tworzenie wspólnej sieci. ERP dzieli się wiedzą, spostrzeżeniami i aktualnościami, dzięki czemu wspólnie promujemy program zrównoważonego rozwoju.