Obowiązki

Jakie są obowiązki?

Jeżeli zamierzają lub wprowadzają Państwo na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, muszą się Państwo zarejestrować w Bazie Danych o Odpadach i uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z recyklingiem i przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Regulacje prawne dotyczące WEEE są złożone, a pojawiające się zmiany mogą komplikować istniejący sposób działania i wprowadzać niepewność, czy na pewno dobrze są rozliczane. Dodatkowo, rozszerzając działalność na terenie innych krajów Europy, muszą się Państwo liczyć z utrudnieniami wynikającymi z rozbieżności w prawach krajowych.

W ERP jesteśmy po to aby ułatwić Państwu pracę i pomóc na poszczególnych etapach działania – tak, aby zminimalizować Państwa zaangażowanie wynikające z bycia członkiem systemu zbiórki i przetwarzania WEEE.

 

 

Jak w ERP pomagamy klientom?

Pomagamy w wypełnianiu wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, staramy się działać tak, aby ułatwić pracę naszym klientom i spełnić ich oczekiwania.

Współpracujemy z doświadczonymi zakładami przetwarzania, zbierającymi odpady, z przewoźnikami. Umożliwia nam to zorganizowanie odbioru i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od naszych klientów.

Dostarczamy usługi związane z zagospodarowaniem odpadów na zamówienie, w tym odbieranie, przetwarzanie oraz utylizację, jeżeli jest wymagana.

  • Koszt

    cena jednostkowa za kilogram wprowadzonego sprzętu w zależności od jego rodzaju

  • Przejrzystość

    cennik oraz sposób fakturowania obrazujące co dokładnie robimy

  • Wsparcie

    przejmowanie wszystkich ustawowych obowiązków

Jak to wszystko działa?

Dla zapewnienia najlepszej jakości usług i cen, staramy się sprawdzać rynek i podpisywać umowy z najlepszymi firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Co dzieje się z odpadami

gdzie oddać odpady

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami