Raportowanie online

Wszyscy nasi klienci korzystają z internetowego systemu raportowania, przy pomocy którego w prosty sposób składają raporty z wprowadzonych na rynek produktów.

System umożliwia również sprawdzanie i kontrolę poprzednich raportów.

Nasze usługi

 • pomagamy w procesie rejestracji w odpowiednim urzędzie
 • tworzymy i wysyłamy raporty do odpowiednich urzędów
 • prowadzimy audyty firm zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem
 • posiadamy system raportowania online
 • pomagamy, dzięki wiedzy i wyspecjalizowaniu naszego zespołu
 • prowadzimy konferencje i szkolenia na temat zmian w prawie
 • wysyłamy newslettery z informacjami o aktualnościach
 • analizujemy i informujemy w sposób przejrzysty o prawnych i technicznych zmianach

Jakość i zarządzanie środowiskiem

 • zarządzamy relacjami z odpowiednimi urzędami
 • zarządzamy relacjami z dostawcami usług
 • posiadamy program audytowania łańcuchu dostawców
 • doradzamy na temat przetwarzania i wybierania najlepszych dostawców usług

Lobbing

 • aktywne uczestniczymy w konsultacjach tworzonego prawa, o czym informujemy na każdym etapie jego tworzenia
 • lobbujemy z myślą o producentach, aby ulepszyć system zarządzania odpadami
 • jesteśmy głęboko zaangażowani w nadawanie kształtu regulacjom prawnym dotyczącym zużytego sprzętu, baterii i opakowań, zarówno w Polsce jak i w Europie

Zostań naszym klientem

Dołącz