Raportowanie online

Wszyscy nasi klienci korzystają z internetowego systemu raportowania, przy pomocy którego w prosty sposób składają raporty z wprowadzonych na rynek produktów.

System umożliwia również sprawdzanie i kontrolę poprzednich raportów.

Nasze usługi

  • pomagamy w procesie rejestracji w odpowiednim urzędzie
  • tworzymy i wysyłamy raporty do odpowiednich urzędów
  • prowadzimy audyty firm zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem
  • posiadamy system raportowania online
  • pomagamy, dzięki wiedzy i wyspecjalizowaniu naszego zespołu
  • prowadzimy konferencje i szkolenia na temat zmian w prawie
  • wysyłamy newslettery z informacjami o aktualnościach
  • analizujemy i informujemy w sposób przejrzysty o prawnych i technicznych zmianach

Jakość i zarządzanie środowiskiem

  • zarządzamy relacjami z odpowiednimi urzędami
  • zarządzamy relacjami z dostawcami usług
  • posiadamy program audytowania łańcuchu dostawców
  • doradzamy na temat przetwarzania i wybierania najlepszych dostawców usług

Lobbing

  • aktywne uczestniczymy w konsultacjach tworzonego prawa, o czym informujemy na każdym etapie jego tworzenia
  • lobbujemy z myślą o producentach, aby ulepszyć system zarządzania odpadami
  • jesteśmy głęboko zaangażowani w nadawanie kształtu regulacjom prawnym dotyczącym zużytego sprzętu, baterii i opakowań, zarówno w Polsce jak i w Europie

Zostań naszym klientem

Dołącz