Hvem er I?

Lokale myndigheder

Lokalt ansvar

Tænk globalt – handl lokalt

Siden indførslen af WEEE-direktivet har ERP arbejdet sammen med mange lokale myndigheder på tværs af landegrænser.  Vi udvikler partnerskaber og arbejder tæt sammen med myndigheder, kommuner, miljøorganisationer og -foreninger samt med aktører i affaldskæden (f.eks. indsamlingssteder, opbevarings- og genbrugspladser). Alt sammen for at sikre, at alt det indsamlede affald behandles og genanvendes i overensstemmelse med de lokale love og ERP’s egne mål og kvalitetsstandarder.

ERP benytter lokale leverandører, der hvor det er muligt. På den måde reducerer vi vores miljøaftryk og støtter op om den lokale økonomi.

At være en del af en global virksomhed giver ERP en både alsidig og dyb viden om de lokale complianceforhold vedrørende udvidet producentansvar. Vi deltager i flere strategiske og relevante arbejdsgrupper, så vi kan være med helt fremme i beslutningsprocessen.

Dansk Producentansvar (DPA) er en uafhængig nonprofitorganisation, der er oprettet under den danske miljøbeskyttelseslov med det formål at administrere det danske register og den danske lovgivning om producentansvar. DPA indsamler, behandler og formidler data og viden til alle aktører, der er involveret i den cirkulære økonomi.

Lokale myndigheder

Det kan vi hjælpe jer med

• Håndtere registreringsprocesserne

• Koordinere ansøgninger om medlemskab og kontraktkrav

• Håndtere kontraktkrav med de relevante myndigheder, autoriserede repræsentanter og complianceprogrammer for producenter