Dołącz do nas we wdrażaniu innowacyjnych strategii recyklingu

ERP zostało stworzone przez producentów dla producentów. Edukujemy konsumentów, obsługujemy zarówno firmy prywatne, jak i władze publiczne o optymalnych rozwiązaniach w zakresie recyklingu odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i opakowań.

ERP ma na celu ułatwienie naszym członkom spełnienia wymagań dotyczących zgodności z przepisami, ustawami i sprawozdawczości po najlepszej możliwej cenie i przy jak najmniejszych nakładach administracyjnych. Dołącz do nas, aby uzyskać najlepsze rozwiązania w zakresie recyklingu uproszczone i wydajne.

ERP Recycling Image

USŁUGI

W ten sposób możemy Ci pomóc

Możemy zarządzać Twoimi zobowiązaniami, zapewniać ich przestrzeganie i określić, gdzie w Twojej firmie istnieje potencjał i możliwości. Chcemy pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoje zasoby.

ERP Business Icon

Producenci/Dystrybutorzy/Importerzy

Pomagamy naszym członkom w przestrzeganiu przepisów dotyczących recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii i opakowań.

ERP local authorities icon

Lokalne władze

Zabezpieczanie umów z władzami lokalnymi na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz spełnianie wymagań dotyczących zgodności z przepisami.

ERP consumer Icon svg

Konsumenci

Edukujemy konsumentów o korzyściach płynących z recyklingu w czasie, gdy konsumpcja wzrasta, a odpadów gromadzi się coraz więcej.

Mapa globalna

Odkryj nasz świat recyklingu

W całej Europie przyjęto przepisy dotyczące odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEiE), recyklingu baterii i postępowania ze zużytymi opakowaniami. Wymaga to innowacyjnych rozwiązań i partnera o międzynarodowym spojrzeniu.

PRZEDSTAWICIELE TRANSGRANICZNI

Wpływ na środowisko ponad granicami

Handel międzynarodowy i rosnąca konsumpcja sprawiają, że recykling jest pilnym i zbyt złożonym zadaniem. ERP pomaga skoncentrować wysiłki na osiągnięciu jak największego wpływu na konsumentów, producentów i społeczeństwo.

10 mln ton ZSEIE i opakowań

Icon impact batteries

Ponad 40 000 ton akumulatorów

35 programów odbioru odpadów

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Nie chodzi tylko o procesy i zgodność, ale także o tworzenie wspólnej sieci. ERP dzieli się wiedzą, spostrzeżeniami i aktualnościami, dzięki czemu wspólnie promujemy program zrównoważonego rozwoju.

Recykling

Recykling odpadów od A do Z

Po zebraniu odpady są sortowane według grup o różnych cechach i wymaganiach dotyczących przetwarzania, które zostaną poddane recyklingowi, jeśli nie zostaną ponownie użyte. Pętla jest zamykana, gdy surowce są ponownie wprowadzane do systemu produkcyjnego.

Dowiedz się więcej o procesie recyklingu, wybierając poniższe ikony.